Pauwfazanten

Focusgroep

Pauwfazanten

Tijdschrift publicaties pauwfazanten 

 

 • Juni 2022 (nr. 285): De Palawanfazant - kweekervaring door Matthieu .

 

Uitslag bevraging inventaris december 2021

Het volledige verslag kan je vinden via dezelink

Geografische spreiding van de deelnemers 2021

Ondanks zijn enthousiaste kwekers heeft de Brexit geen goed gedaan aan het aantal deelnemers vanuit Groot Brittannië. Het is behoorlijk  moeilijk geworden om nog vogels uit te wisselen zodat de interesse om deel te nemen vermindert.

Leuk is dan weeral dat vanuit Duitsland enkele gepassioneerde kwekers de focusgroep zijn komen versterken. Op korte termijn zijn we dan ook hoopvol om stabiele populaties te kunnen opbouwen met voldoende geografische spreiding.

In totaal hebben 32 personen deelgenomen:

 • België  (16) : Steenhuyse Tim, Rick Fonteyn, Verwimp Fons, De Vos Marcel, Firmin Roels, Matthieu Van Brantegem, Duister Franz, Tieleman Willy, André Baens.
 • Duitsland  (4): Jütten Hubert, Laub Gerd 
 • Frankrijk  (1): Emmanuel Personnic
 • Italië  (1): Luigi De Santis
 • Nederland  (9): Michaël Van Duynhoven, Gerard Francke, Andeweg – Gerbrand, Charles van de Kerkhof, Piet Borst,
 • Groot-Brittannië  (1): Roger Cattermole
 • Anonieme deelnemers...

Aantallen

Als Focusgroep zijn we bijzonder verheugd dat het aantal aangemelde pauwfazanten in stijgende lijn zit.

Gevolg, als focusgroep krijgen we een overzicht ivm onderlinge relaties.Daar waar vorig jaar de focus bij de aantallen en leeftijden lag, hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan de ringnummers en de samenstellingen van de koppels.  

Verschuivingen ten overstaande van 2020 hebben voornamelijk te maken met enkele wijzigingen van de deelnemers. 

In totaal werden er 368 pauwfazanten geïnventariseerd namelijk:

 • P. bicalceratum - Chinquis PF onbekend :67
 • Pb bicalcaratum - Birma Chinquis PF : 3
 • Pb katsumatae - Hainan PF: 1
 • P. Germaini - Germain PF: 63
 • P. inopinatum - Rothschild PF: 59
 • P. malacence - Maleise PF: 32
 • P. napoleonis - Palawan PF Gr.wenkbr.> 5mm: 68
 • P. napoleonis - Palawan PF Kl.Wenkbr.<5mm: 15
 • P. napoleonis - Palawan PF zwartkop 30
 • P. chalcurum - Bronsstaart PF onbekend: 23
 • Pcchalcurum - zuidelijke Bronsstaart PF: 6
 • Pcscutulatum - Noordelijke Bronsstaart PF: 1

WPA

Ook WPA UK en WPA Frankrijk hebben een inventaris ingeleverd.Om dubbele registraties te vermijden werden deze echter niet opgenomen in de inventaris van de focusgroep.(zie verslag)

Leeftijden

Het is bekend dat pauwfazanten een behoorlijke leeftijd kunnen bereiken.De absolute kampioen blijft de Maleise pauwfazanthaan van 1997 van Hubert Jütten (DU)

De Rothschild-en Bronstaart pauwfazanten geven in de cijfers dan weeral de indruk het niet zo lang vol te houden.De cijfers zijn vooral het resultaat van jonge geregistreerde populaties, wat dan weeral hoopvol is voor de toekomst.

Verspreiding

Van de acht pauwfazantsoorten (Chinquis - pb bicalcaratum als één soort) worden er op het continent 6 soorten (p.malacence, p. napoleonis, pb bicalcaratum, p. chalcurum, p. germaini en p.inopinatum) gehouden door particulieren kwekers.

Elke liefhebber koestert op zijn beurt gemiddeld drie soorten.

Trends

Voor alle pauwfazanten wordt veelal naar hennen gezocht en vooral naar Bronstaarten, Germains en Rothschilds.

Daarnaast is er bij de liefhebbers is er veel vraag naar Maleise en Rothschild PF.

Aandacht voor

Ivm “actieplan 2022” immers het behouden van deBronsstaart Pauwfazant - p.chalcurum op het continent.

Mocht je in het bezit zijn van deze soort en je vogels nog niet geregistreerd hebben en/of lid zijn van de PF-groep gelieve dringend contact op te nemen teneinde de stamboom populatie te optimaliseren om het project alle kansen te geven.

Uit de recente gegevens is ook gebleken dat de p.malacence alle aandacht nodig heeft ivm bloedlijnen.                                                                                                                   

 

 • December 2021 (nr. 282):Rfocusgroep pauwfazanten - Telling pauwfazanten
 • Oktober 2021 (nr. 281):Registreren van je pauwfazant(en).HET KAN NU!

Voor de werking en het artikel klik op "Registraties"

 • April 2021 (nr. 278):  Uitslag enquête inventaris december 2020 

 

Uitslag bevraging inventaris december 2020

In totaal zijn er 33 Pauwfazanten fans.Voor zover we er zicht op hebben, bestaan ​​de deelnemers zowel uit de "oude als nieuwe" garde.Vanuit de geëngageerd en enthousiaste reacties hebben we het initiatief tot zeer positief ontvangen ontvangen.Maar dat mannen zeker ook interesse is in de uitslag!

De 33 deelnemers zijn verenigd als verdeeld verdeeld: België 18, Groot Brittannië 2, Franrijk 1 en Zweden 1. Als we daar zijn dan ook zeer tevreden mee, een grote aan de deelnemers!

aantal :

In totaal werden er 342 pauwfazanten geregistreerd die dan weeral goed zijn voor 104 koppels, of gemiddeld een 10 tal vogels per deelnemer.

leeftijden

De leeftijd van alle oudervogels komt op 4,3 jaar uit wat de meeste deelnemers jongere vogels en/of koppels van leeftijden in hun bezit hebben.

In het slechtste geval zou je volgens de grafiek denken dat de pauwfazanten maximaal 8 jaar worden maar niets is minder waar!Van zodra de inzendingen mij ontvangen was het al snel duidelijk dat pauwfazanten, mits goede verzorging, een goede stamboom en misschien een beetje geluk, een echt kunnen bereiken!Een overzichtje per soort:

  • De oudste pauwfazant is een Maleise haan van 1997 - 23 jaar!Proficiat hiervoor!
  • Als tweede een Chinquishen ondersoort onbekend van 1998 – 22 jaar.
  • Verder volgt dan een Palawanhen van 2004 , 16 jaar.
  • Een Rothschild van 2010 - 10 jaar.
  • Bij de Germains (haan + duivin) 2010 – 10 jaar
  • En als afsluiter bij de Bronsstaart een haan van 2011 - 9 jaar.

Enkele recentelijk :

  • Bij de Chinquis -en Bronsstaartpauwfazanten weten de meest liefhebbers niet welke ondersoort men in bezit heeft.De vraag stelt zich dan ook in die, op enkele uitzonderingen na, überhaupt nog bestaan ​​in Europa!
  • De Bronsstaart is een volière voor het minst verdiend en verdient alle aandacht!
  • Deze niet zomaar willen wegdoen van ruilen maar eerder blijven naar een goede partner en eerder beroep doen op (van een oplossing verwachten van) de Focusgroep.
  • Uit verschillende mails blijkt ook dan het geruststellend zou kunnen zijn bij aanschaf raszuiverheid en verwantschappen getraceerd konden worden.
  • Regelmatig werd me gevraagd naar Rothschild pauwfazanten wat de indruk gaf van moeilijk verkrijgbaar. Het aantal in de collecties was dan ook een echte verrassing.

Trends

 • Via de Requestlist heb ik volgende gebruikt.
  • De Maleise wordt enorm gezocht zowel hennen als hanen. 
  • Vervolgens de Germains, vooral hennen.
  • De Rothschild regelmatig
  • De Bronsstaart pauwfazanten eerder matig.
  • De Palawan het minst, voldoende zijn voldoende aanwezig in de huidige collecties.

Totaal aantal vogels

België - Nederland - Groot-Brittannië - Frankrijk - Duitsland - Zweden:  BE-NL-GB-FR-DU-ZW

 1. Pcscutulatum- Bronsstaart Zuidelijke: GB 2
 2. Pcscutulatum -Bronsstaart Noordelijke: 
 3. Pcscutulatum - Bronsstaart Ondersoort onbekend: BE 16 DU 6  
 4. Chinquis Himalaya: 
  1. Pb bakker Chinquis Lowe's: 
  2. Pb bailyiChinquis Birma: BE 6 GB 6  DU 3
  3. Pb bicalcaratumChinquis Ghigi's: 
 5. PbghigiiChinquis Hainan: NL 2 
 6. Pb katsumataeChinquis Ondersoort onbekend: BE 49 NL 13 GB 6 DU 4 ZW 4
 7. Germain P. germaini : BE 16 NL 13 GB 12 DU 3 ZW 2
 8. Maleise P. malacense : BE 11 FR 10  DU 7 ZW
 9. Palawan P. napoleonis:
  1. Zonder wenkbrauwstreep: BE 17 NL 7  GB 6  
  2. Kleine wenkbrauwstreep: NL 1 GB 6  DU 8 
  3. Grote wenkbrauwstreep: BE 39 GB 1 FR 1
 10. P. inopinatum - Rothschild: BE 24 NL 8 GB 17 FR 3 DU 10 ZW 3

 

 • December 2020 (nr. 276):  De Germain-pauwfazant

 

Pauwfazanten vertellen

20 jaar pauwfazanten focusgroep!

Met grote dank aan Charles van de Kerkhof werd de pauwfazanten focusgroep en de Germain pauwfazanten in februari nr. 271 en juni nr. 273 onder de aandacht.

De beschrijvingen van historische toelichtingen van de geschiedenis van de geschiedenis. Dat merken we aan de verschillende vragen over het houden van bijzondere kenmerken van deze vogels.

De lijst van pauwfazantenliefhebbers is dringend aan een update toe.

We hadden een overzicht in de soorten en hoeveelheden om te krijgen op het bestand in onze volières. Vervolgens kunnen we op latere data ontwikkelingslijnen van mogelijke problemen rond een soort in kaart brengen.

Daarom vragen we jullie, de op de volgende pagina geplaatste tellijst, welke je ook kan downloaden bij www.aviornis.be/pauwfazanten , zo mogelijk mogelijk in te vullen en deze op te sturen en/of te mailen naar rick.fonteyn@gmail. kom .

Voor de vogels “in bezit” nemen we 01-01-2021. Als er liefhebbers die zeker ondersoort, zoals bijvoorbeeld bij de Chinquis zijns-gze pauwfazant, vul dan de hoeveelheden in bij "ondersoort".

De resultaten van de telling zullen, na verwerking, in een van de volgende Aviornisnummers gepubliceerd worden.

Alle gegevens worden verwerkt en nooit aan derden doorgeven!

We hopen dan ook dat de echte pauwfazanten liefhebbers ontstaan ​​en danken hen bij voorbaat.

Namen de Focusgroep Pauwfazanten,

Rick Fonteyn

 

 • Juni 2020 (nr. 273):  Germain-pauwfazanten in de avicultuur
 • Februari 2020 (nr. 271):  De Germain-pauwfazant
 • Oktober 2018 (nr. 263): De Maleise pauwfazant, kweekervaring
 • Augustus 2018 (nr. 262):  De Palawan-pauwfazant
 • Oktober 2016 (nr. 251):  De Chinquis- of grijze pauwfazant, kweekervaring
 • Juni 2016 (nr. 249):  Resultaten van de tellijst pauwfazanten per 1 januari 2016
 • Februari 2016 (nr. 247):  Telling pauwfazanten januari 2016
 • April 2015 (nr. 242):  Eerste kweek met Borneopauwfazanten in Europa
 • Februari 2015 (nr. 241):  De Palawan-pauwfazant, kweekervaring
 • April 2012 (nr. 224):  Werkgroep pauwfazanten: Resultaten tellijst 01-01-2012
 • Februari 2012 (nr. 223):  Pauwfazantjes, ze zijn toch zó lief?
 • December 2011 (nr. 222):  Borneo-pauwfazanten in het VK Telling pauwfazanten dec. 2011
 • Oktober 2011 (nr. 221):  Uiterlijke veranderingen bij grijze pauwfazanten in onze volières
 • Februari 2011 (nr. 217):  Nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de pauwfazanten
 • April 2010 (nr. 212):  Palawan legt mini-eitje
 • December 2009 (nr. 210):  Mijn ervaringen in verband met Palawan-pauwfazanten met wenkbrauwstreep (witkop)
 • Oktober 2009 (nr. 209):  De wenkbrauwstreep bij Palawan-pauwfazanten
 • Augustus 2007 (nr. 196):  De pauwfazanten (7)
 • Juni 2007 (nr. 195):  De pauwfazanten, mijn hobby (6)
 • April 2007 (nr. 194):  De pauwfazanten (5)
 • Februari 2007 (nr. 193):  De pauwfazanten (4), Natuurbroed met de Germain pauwfazant