Pauwfazanten

Focusgroep

Pauwfazanten

Tijdschrift publicaties pauwfazanten 

 

 • Oktober 2021 (nr. 281):Registreren van je pauwfazant(en). HET KAN NU!

​​​​​​​Voor de werking en het artikel klik op "Registraties"

 • April 2021 (nr. 278): Uitslag enquête inventaris december 2020 

 

Uitslag bevraging inventaris december 2020

In totaal hebben er 33 Pauwfazantenliefhebbers deelgenomen. Voor in zoverre we er zicht op hebben, bestaan de deelnemers zowel uit de “oude als nieuwe” garde. Vanuit de geëngageerd en enthousiaste reacties mochten we concluderen dat t.o.v. het initiatief de bevraging zeer positief ontvangen werd. Maar dat men zeker ook geïnteresseerd is in de uitslag!

De 33 deelnemers zijn geografisch als volgt verdeeld: België 18, Nederland 8, Duitsland 3, Groot Brittannië 2, Franrijk 1 en Zweden 1. Als start zijn we daar dan ook zeer tevreden mee, een grote dank aan de deelnemers!

Aantallen:

In totaal werden er 342 pauwfazanten geregistreerd die dan weeral goed zijn voor 104 koppels, of gemiddeld een 10 tal vogels per deelnemer.

Leeftijden

De gemiddelde leeftijd van alle oudervogels samen komt op 4,3 jaar uit wat aangeeft dat de meeste deelnemers jongere vogels en/of koppels van gemengde leeftijden in hun bezit hebben.Ter info, de jonge vogels van 2020 werden niet opgenomen in de berekening

In het slechtste geval zou je volgens de grafiek denken dat de pauwfazanten maximaal 8 jaar worden maar niets is minder waar! Van zodra de inzendingen me bereikte was het al snel duidelijk dat de pauwfazanten, mits goede verzorging, een goede stamboom en misschien ook wel een beetje geluk, een behoorlijke leeftijd kunnen bereiken! Een overzichtje per soort:

  • De oudste pauwfazant is een Maleise haan van 1997 - 23 jaar! Proficiat hiervoor!
  • Als tweede een Chinquishen ondersoort onbekend van 1998 – 22 jaar.
  • Verder volgt dan een Palawanhen van 2004 , 16 jaar.
  • Een Rothschild van 2010 - 10 jaar.
  • Bij de Germains (haan + hen) 2010 – 10 jaar
  • En als afsluiter bij de Bronsstaart een haan van 2011 - 9  jaar.

Enkele vaststellingen:

  • Bij de Chinquis -en Bronsstaartpauwfazanten weten de meeste liefhebbers niet welke ondersoort men in bezit heeft. De vraag stelt zich dan ook in hoeverre die, op enkele uitzonderingen na, überhaupt nog bestaan in Europa!
  • De Bronsstaart pauwfazant is in de volières het minst vertegenwoordigt en verdient dus alle aandacht!
  • Tijdens verschillende contacten is me opgevallen dat liefhebbers die een haan en in enkele gevallen een hen apart hebben deze niet zomaar willen wegdoen of ruilen maar eerder blijven zoeken naar een geschikte partner en hiervoor beroep doen op (of een oplossing verwachten van) de Focusgroep.
  • Uit verschillende mails blijkt ook dan het geruststellend zou zijn mocht bij aanschaf raszuiverheid en verwantschappen getraceerd konden worden.
  • Regelmatig werd me gevraagd naar Rothschild pauwfazanten wat de indruk gaf van moeilijk verkrijgbaar. Het aantal in de collecties was dan ook een echte aangename verrassing.

Trends

 • Via de Requestlist heb ik volgende vastgesteld.
  • De Maleise wordt enorm gezocht zowel hennen als hanen. 
  • Vervolgens de Germains, vooral hennen.
  • De Rothschild regelmatig
  • De Bronsstaart pauwfazanten eerder matig.
  • De Palawan het minst, vermoedelijk zijn deze voldoende aanwezig in de huidige collecties.

Totaal aantal vogels

België - Nederland - Groot-Brittannië - Frankrijk - Duitsland - Zweden: BE-NL-GB-FR-DU-ZW

 1. P.c.scutulatum- Bronsstaart Zuidelijke: GB 2
 2. P.c.scutulatum -Bronsstaart Noordelijke: 
 3. P.c.scutulatum - Bronsstaart Ondersoort onbekend: BE 16  DU 6 
 4. Chinquis Himalaya: 
  1. P.b. bakeriChinquis Lowe's: 
  2. P.b. bailyiChinquis Birma: BE 6 GB 6  DU 3
  3. P.b. bicalcaratumChinquis Ghigi's: 
 5. P.b.ghigiiChinquis Hainan: NL 2 
 6. P.b. katsumataeChinquis Ondersoort onbekend: BE 49 NL 13 GB 6 DU 4 ZW 4
 7. Germain P. germaini : BE 16 NL 13 GB 12 DU 3 ZW 2
 8. Maleise P. malacense : BE 11 FR 10 DU 7 ZW
 9. Palawan P. napoleonis:
  1. Zonder wenkbrauwstreep: BE 17 NL 7 GB 6  
  2. Kleine wenkbrauwstreep: NL 1 GB 6 DU 8 
  3. Grote wenkbrauwstreep: BE 39 GB 1 FR 1
 10. P. inopinatum - Rothschild: BE 24 NL 8 GB 17 FR 3 DU 10 ZW 3

 

 • December 2020 (nr. 276): De Germain-pauwfazant

 

Telling pauwfazanten

20 jaar pauwfazanten focusgroep!

Met grote dank aan Charles van de Kerkhof werd de pauwfazanten focusgroep en de Germain pauwfazanten in februari nr. 271 en juni nr. 273 onder de aandacht geplaatst.

De beschrijvingen alsook de historische toelichtingen van de Germain-pauwfazanten werden gesmaakt. Dat merkten we aan de verscheidene vragen over het houden van en verzoeken naar beschikbaarheid van deze bijzondere vogels.

De lijst van pauwfazantenliefhebbers is echter dringend aan een update toe.

Graag hadden we dan ook voor Europa een nieuwe telling in de soorten en aantallen georganiseerd zodoende een zicht te krijgen op het huidige pauwfazantenbestand in onze volières. Vervolgens kunnen we dan op latere data eventueel bloedlijnen of mogelijke problemen rond een soort in kaart brengen.

Daarom vragen we jullie, de op de volgende bladzijde geplaatste tellijst, welke je ook kan downloaden bij www.aviornis.be/pauwfazanten, zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en deze op te sturen en/of te mailen naar rick.fonteyn@gmail.com .

Voor de vogels “in bezit” nemen we 01-01-2021. Als er liefhebbers zijn die niet zeker zijn van een bepaalde ondersoort, zoals bijvoorbeeld bij de Chinquis-grijze pauwfazant, vul dan de aantallen in bij “ondersoort onbekend”.

De resultaten van de telling zullen, na verwerking, in een van de volgende Aviornisnummers gepubliceerd worden.

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden doorgegeven!

We hopen dan ook dat de echte pauwfazantenliefhebbers allemaal gevolg zullen geven aan onze oproep en danken hen bij voorbaat.

Namens de Focusgroep Pauwfazanten,

Rick Fonteyn

 

 • Juni 2020 (nr. 273): Germain-pauwfazanten in de avicultuur
 • Februari 2020 (nr. 271): De Germain-pauwfazant
 • Oktober 2018 (nr. 263): De Maleise pauwfazant, kweekervaring
 • Augustus 2018 (nr. 262): De Palawan-pauwfazant
 • Oktober 2016 (nr. 251): De Chinquis- of grijze pauwfazant, kweekervaring
 • Juni 2016 (nr. 249): Resultaten van de tellijst pauwfazanten per 1 januari 2016
 • Februari 2016 (nr. 247): Telling pauwfazanten januari 2016
 • April 2015 (nr. 242): Eerste kweek met Borneo-pauwfazanten in Europa
 • Februari 2015 (nr. 241): De Palawan-pauwfazant, kweekervaring
 • April 2012 (nr. 224): Werkgroep pauwfazanten: Resultaten tellijst 01-01-2012
 • Februari 2012 (nr. 223): Pauwfazantjes, ze zijn toch zó lief?
 • December 2011 (nr. 222): Borneo-pauwfazanten in het VK Telling pauwfazanten dec. 2011
 • Oktober 2011 (nr. 221): Uiterlijke veranderingen bij grijze pauwfazanten in onze volières
 • Februari 2011 (nr. 217): Nieuwe inzichten in de wereld van de pauwfazanten
 • April 2010 (nr. 212): Palawan legt mini-eitje
 • December 2009 (nr. 210): Mijn ervaringen in verband met Palawan-pauwfazanten met wenkbrauwstreep (witkop)
 • Oktober 2009 (nr. 209): De wenkbrauwstreep bij Palawan-pauwfazanten
 • Augustus 2007 (nr. 196): De pauwfazanten (7)
 • Juni 2007 (nr. 195): De pauwfazanten, mijn hobby (6)
 • April 2007 (nr. 194): De pauwfazanten (5)
 • Februari 2007 (nr. 193): De pauwfazanten (4), Natuurbroed met de Germain pauwfazant