F.A.V.V.

Aviornis

24/02/2023  : Nieuwe besmettingen in een braadkippenbedrijf in Aalst en bij een hobbyhouder in Péruwelz

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld. Het gaat om een braadkippenbedrijf in Aalst met zo’n 73.000 slachtrijpe kuikens. Er was in de afgelopen dagen een verhoogde sterfte vastgesteld in een van de hokken. De besmettingsbron is niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Wel liggen in de bewakingszone 3 pluimveeslachthuizen.

Eerder deze week is er ook een bijkomende besmetting vastgesteld bij een hobbyhouder in Péruwelz (Henegouwen). Omwille van het kleine aantal dieren, blijven de maatregelen hier beperkt tot enkel de besmette site.

Er is ook aangenamer nieuws: de eindscreening in de bewakingszone Wervik is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone wordt dus zoals voorzien de komende nacht (vrijdag 24 op zaterdag 25 februari) opgeheven.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

 

17/02/2023

Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen bij hobbyhouders + opheffen zones

Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij particuliere houders. In Lens (Henegouwen) en Zandhoven (Antwerpen) gaat het om klassiek pluimvee; in Lochristi (Oost-Vlaanderen) betreft het reisduiven. In de 3 gevallen was de sterfte bij de vogels hoog. De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot enkel de besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones Wervik volgt de vooropgestelde timing:

 • Afgelopen woensdagnacht werd de tweede 3 km-zone omgezet in 10 km-zone.
 • Vandaag is de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone met gunstig resultaat afgewerkt. Dat deel van de bewakingszone wordt dit weekend in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari opgeheven.
 • De screening voor het resterende deel van de bewakingszone wordt volgende week van dinsdag 21 tot donderdag 23 februari georganiseerd. Bij gunstige resultaten kan de zone dan volledig opgeheven worden in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari.

Wat betreft de besmettingen bij wilde vogels zijn er geen significante wijzigingen te melden. Het aantal besmettingen blijft onverminderd erg hoog overal in het land. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

10/02/2023

Er zijn deze week 2 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij hobbyhouders in Berlare (Oost-Vlaanderen) en Philippeville (Namen). De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot de beide besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones loopt voorlopig zoals gepland:

 • Afgelopen nacht is het zuidwestelijke deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone. Dit deel valt nu onder de maatregelen van een bewakingszone.
 • In de bewakingszone Tongeren is de eindscreening gunstig afgerond. Volgende nacht wordt deze zone opgeheven. Vanaf morgen gelden daar de landelijke maatregelen.
 • Volgende week, in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari, wordt het resterende deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone.
 • In die week wordt ook de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone Wervik georganiseerd. Bij gunstige resultaten, kan dat deel van de bewakingszone dan in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari vrijkomen.

De besmettingen bij wilde vogels blijven ongemeen hoog. In de eerste 5 weken van het jaar zijn al meer dan 80 gevallen vastgesteld, verspreid over het ganse land. Ter vergelijking: in heel 2022 werden zo’n 200 gevallen vastgesteld. Het zwaartepunt van de besmettingen situeert zich vooral bij meeuwen, in het bijzonder kokmeeuwen. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

27/01/2023    Onderwerp: HPIA: derde besmetting in zone Wervik (WVL)

Er is een vandaag een ruiming uitgevoerd in de zone Wervik omwille van het vaststellen van een laagpathogeen H5N1-virus. Deze ruiming is gebeurd omdat er viruscirculatie op het betrokken bedrijf aan de gang was en er risico was op omvormen naar een hoogpathogeen virus en verdere verspreiding binnen de sector.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke. Op het bedrijf was in de afgelopen dagen een legdaling en een beperkte sterfte vastgesteld. De 17.000 moederdieren werden geëuthanaseerd.

Ondanks dat dit ook een virus is met een H5N1-opbouw, gaat het om een compleet ander virus dan de hoogpathogene virussen die de uitbraken van de afgelopen weken en maanden hebben veroorzaakt.

Omdat het om een laagpathogeen virus gaat, het een recente besmetting betreft en het bedrijf al onder de maatregelen van de beschermingszone Wervik valt, worden er geen bijkomende maatregelen genomen. Er worden geen nieuwe zones afgebakend. De bestaande zonering rond Wervik 1 en 2 blijft gewoon behouden, met de al vastgelegde timing. De bestaande derogaties in de zones Wervik blijven lopen.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

25/01/2023    Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen).

Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. In de praktijk versmelten deze met de bestaande zones Wervik. Deze breiden daardoor in noordoostelijke richting uit.

De uitbreiding treft eveneens in beperkte mate de bewakingszone Houthulst. De enkele bedrijven in het overlappende deel komen onder de maatregelen en de timing van de bewakingszone Wervik te vallen.

Concreet geldt voor de zones in West-Vlaanderen en Henegouwen de volgende timing:

 • De bewakingszone Houthulst wordt komende nacht om middernacht opgeheven, uitgezonderd de delen die overlapt worden door de bewakingszones Wervik 1 en 2. Vanaf morgen is dit dus vrij gebied.
 • De beschermingszones Wervik (3 km-zones):
  • De nieuwe beschermingszone Wervik 2 loopt t.e.m. woensdag 15.02; vanaf donderdag 16.02 is dit bewakingszone Wervik.
  • Het niet overlappende deel van de oude beschermingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. donderdag 09.02; vanaf vrijdag 10.02 is dit bewakingszone Wervik.
 • De bewakingszones Wervik (10 km-zones):
  • De nieuwe bewakingszone Wervik 2 loopt t.e.m. vrijdag 24.02; vanaf zaterdag 25.02 is dit vrij gebied.
  • Het niet overlappende deel van de oude bewakingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. zaterdag 18.02; vanaf zondag 19.02 is dit vrij gebied.

In de zones Wervik blijven de derogaties lopen. Deze zijn ook meteen toepasbaar in het toegevoegde nieuwe deel. Bovendien wordt vanaf overmorgen vrijdag 27.01 de procedure geactiveerd voor het slachten van braadkippen uit de 3 km-zones.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

HPAI: Nieuwe uitbraak in Wervik (West-Vlaanderen)

Er is vandaag, 20/01/2023  een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld in Wervik, pal op de grens van West-Vlaanderen met Henegouwen.

Het gaat om een leghennenbedrijf met ca. 39.000 leghennen van 36 weken oud, waarvan monsters werden ingestuurd omwille van verhoogde sterfte. De besmettingsbron is nog niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd. Een nabijgelegen braadkippenbedrijf met ca. 19.000 braadkippen wordt preventief geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk.

Deze nieuwe bewakingszone overlapt minimaal met de bewakingszone Houthulst. In het overlappende deel wordt de timing van de bewakingszone Wervik van kracht.

Vooral de beschermingszone Wervik is een pluimveedense zone met veel braadkippen.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is. De laatste weken lijkt het virus vooral zeer veel te circuleren in meeuwen en dat in het hele land.

Ik vraag iedereen dan ook nogmaals om extra aandacht te besteden aan bioveiligheid. Er staan ons mogelijk harde weken te wachten.

 

 

  12/01/2023  Er is vandaag een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

De getroffen pluimveehouderij ligt in Tongeren (LIM). Het gaat om een legbedrijf met ca. 21.000 jonge leghennen, die pas vorige week werden aangevoerd.

De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Op basis van de vastgestelde timing, is dit te situeren rond de opzet van de dieren.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 17 januari 2023.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels is ook in de eerste weken van het nieuwe jaar nog steeds erg hoog. De omgevingsdruk niet dus zeker niet af. Het blijft dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige voorzorgen te nemen en bioveiligheidsmaatregelen te respecteren bij alle activiteiten op een pluimveehouderij.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 

 

26/12/2022   HPAI: nieuwe besmetting in Houthulst  West Vlaanderen.

Er is gisteren een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

De getroffen pluimveehouderij ligt in Houthulst (WVL). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 28.000 vleeskalkoenen.

De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek loopt nog, maar indirecte contacten met wilde vogels zijn vermoedelijk de bron van besmetting.

Een braadkippenbedrijf in de onmiddellijke buurt wordt gezien de nabijheid tot de haard preventief geruimd.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone waarin ook een broeierij gelegen is.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op maandag 2 januari 2023.

De website wordt deze voormiddag aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

   09/12/2022        Onderwerp: HPAI: stand van zaken

Deze week is de eindscreening in de bewakingszone Turnhout afgewerkt. Alle analyseresultaten zijn gunstig. Dit betekent dat de zone vannacht wordt opgeheven. Vanaf morgen gelden rond Turnhout nog enkel de landelijke maatregelen.

Er rest nu nog enkel een stukje bewakingszone in de gemeente Heuvelland, West-Vlaanderen, dat werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak in Frankrijk. In afwezigheid van verdere uitbraken daar, wordt deze zone opgeheven in de nacht van 15 op 16 december. Dit zal gebeuren zonder eindscreening, aangezien het enige commerciële pluimveebedrijf in deze zone ondertussen is leeggekomen.

Ik geef ter informatie van de liefhebberssector nog mee dat in de afgelopen weken in Duitsland een reeks uitbraken zijn vastgesteld bij houder/kwekers van raspluimvee. Deze uitbraken zijn gelinkt aan een tentoonstelling waar besmette dieren aanwezig waren.Ook in ons land zijn dergelijke evenementen met hobbypluimvee onder welbepaalde voorwaarden nog steeds toegestaan (zie hetdocument 1714419 met de algemene maatregelen Het FAVV vraagt de hobbyhouders om alle regels omtrent deelname aan verzamelingen strikt toe te passen. Na terugkeer van het evenement worden de deelnemende dieren best gedurende enkele weken afgezonderd gehouden en pas na deze quarantaineperiode opnieuw bij de andere dieren toegelaten.

Tot slot zijn er ook in de afgelopen week weer een tiental besmette wilde vogels gevonden, verspreid over het land. De omgevingsdruk blijft dus nog steeds erg hoog, maar anders dan in de periode voordien heeft dat zich niet vertaald in nieuwe uitbraken. Het is nu vooral belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen en de bioveiligheid onverminderd te blijven handhaven.

Alle relevante informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

16/11/2022 HPAI: besmetting in Noord Frankrijk met zonering in West VLaanderen

 

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Noord-Frankrijk, in de gemeente Le Doulieu (Département du Nord). Rond deze besmetting zijn de gebruikelijke 3 km- en 10 km-zones afgebakend. De getroffen pluimveehouderij ligt op minder dan 10 km ligt van de Belgische grens. Hierdoor valt een deel van de bewakingszone in Heuvelland, West-Vlaanderen: zie bijlage.

In dat deel van de zone worden de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht.

De impact is beperkt: er ligt slechts één pluimveebedrijf in het Belgische deel van de zone.

Ik geef nog mee dat afgelopen nacht de bewakingszone Theux is opgegeven.

En in Hoogstraten werd eergisteren het niet overlappende deel van de initiële 3 km-zone omgezet in bewakingszone.

Later deze week, op 19 november, komt nog de bewakingszone Evergem vrij en wordt de rest van de 3 km-zone Hoogstraten omgezet in bewakingszone.

De eindscreening voor de zone Hoogstraten is gepland voor komende week dinsdag 22 tot donderdag 24 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

10/11/2022           Onderwerp: HPAI: nieuwe besmetting in Turnhout (ANT)

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

Het getroffen pluimveebedrijf ligt in Turnhout (ANT) en is een opfokbedrijf met ca. 60.000 legpoeljen.

De dieren worden vandaag gedood. Het onderzoek naar de bron loopt nog.

Rond de besmette site worden de klassieke beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone met meer dan 50 pluimveehouderijen en een broeierij.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 15 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 

28/10/2022

Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen in Hoogstraten 2de geval  (ANT) en Eke (OVL)

Er is vannacht een nieuwe besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in de 3 km-zone Hoogstraten (ANT), op zo’n 2 km van de eerdere haard. Het betreft ook nu een vermeerderingsbedrijf. Er werd gisterennamiddag bij de 22.000 moederdieren een licht verhoogde sterfte vastgesteld. De dieren worden geruimd. Er is nog geen duidelijkheid omtrent de oorsprong van de besmetting.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Ze overlappen grotendeels met de eerdere zones. Hierdoor komen 4 bedrijven uit de 10 km-zone nu in de 3 km-zone te liggen. In de uitbreiding van de bewakingszone liggen 6 nieuwe pluimveebedrijven.

De bestaande derogaties in de zones blijven lopen, maar de timing voor het opheffen van bijna de volledige bewakingszone Hoogstraten schuift verder op in de tijd.

Er is daarnaast gisteren ook een besmetting vastgesteld op een hobbyhouderij in Eke (OVL). Hier zijn door het kleine aantal dieren geen bijkomende maatregelen nodig.

Ik geef nog mee dat de eindscreenings in de bewakingszones Sint-Laureins en Wingene met gunstig resultaat afgerond zijn. Dit betekent dat het deel van de zone Sint-Laureins, dat niet overlapt met de zone Evergem, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober wordt opgegeven; de bewakingszone Wingene wordt opgeheven in de nacht van 1 op 2 november.

Tussendoor wordt in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober ook de 3 km-zone in Tongeren volledig omgezet in bewakingszone.
De eindscreening in de zone Diksmuide is volgende week gepland.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

24/10/2022

Weeral een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.

De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in aanstaande vrijdag 28 oktober.

 

Ik kan niet genoeg de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen benadrukken. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.

 

Ik geef nog mee dat de zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland.

Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.

 

Veel gestelde vragen faq 17 

ook over tentoonstellingen enz... zie punt 20 in faq 17

20/10/2022 Vogelgriep te Evergem

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Evergem, provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast zijn er monsters in onderzoek van een ernstige klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen.

De site in Evergem betreft een vogelhandel met zo’n 1.250 dieren waar sinds gisteren klinische problemen en verhoogde sterfte is vastgesteld. De resterende dieren worden geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een relatief lage pluimveedensiteit zonder andere bedrijven in de 3 km-zone en een twintigtal inrichtingen in de 10 km-zone. De 10 km-zone overlapt deels met de bestaande zone Sint-Laureins. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn in de zone Evergem van kracht.

In het overlappende deel van de zone blijven de al geldende derogaties van de zone Sint-Laureins verder lopen. In de rest van de zone Evergem treden deze in werking vanaf komende maandag 24/10.

De eindscreening in de zone Sint-Laureins wordt als gevolg van de nieuwe zone aangepast. Deze wordt volgens de vooropgestelde timing afgehandeld in het niet overlappende deel. De bedrijven in het overlappende deel zullen dan pas later, samen met de andere bedrijven in de zone Evergem, bemonsterd worden.

De resultaten van de klinische verdenking in Ath zullen morgen gekend zijn. Ook hier zijn ziekte en sterfte vastgesteld bij de aanwezige dieren. Indien de analyses de aanwezigheid van een hoogpathogeen virus aantonen, dan zullen ook rond deze site een 3 en een 10 km-zone worden afgebakend.

Ik geef nog mee dat de eindscreening in de zone Beernem is voltooid en dat de eindscreening in de zone Bocholt normaliter vandaag wordt afgerond. De analyseresultaten zijn in beide zones voorlopig gunstig. Als dit ook bij de laatste analyses het geval is, dan wordt de bewakingszone Beernem opgeheven in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22/10 en de bewakingszone Bocholt in de nacht van zondag 23 op maandag 24/10.

In diezelfde nacht van zondag 23 op maandag 24/10 wordt ook de beschermingszone Wingene omgezet in bewakingszone. En ten slotte wordt vannacht ook het laatste deel van de beschermingszone Sint-Laureins omgezet in bewakingszone.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

05/10/2022 Vogelgriep DIKSMUIDE

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Diksmuide. Het gaat om een handelsbedrijf met zo’n 1.400 stuks siervogels van allerlei pluimage. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is weerom te zoeken in contacten met wilde vogels.

Gezien het aantal vogels op de besmette site, worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze liggen volledig in WVL en overlappen niet met de zones rond de andere besmettingen (zie kaartje in bijlage). Er liggen een 35-tal pluimveehouderijen, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

 

Ik herinner er verder aan dat vanaf vandaag het pluimvee en de vogels van alle geregistreerde houderijen opnieuw moeten afgeschermd (ophokken of netten) worden tegen wilde vogels.

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:

 • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
 • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
 • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Concreet betekent dit dat vanaf 5 oktober 2022 naast de algemene maatregelen , volgende extra maatregelen van toepassing zijn:

 •  Alle pluimvee van geregistreerde inrichtingen moet opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 • Alle pluimvee en andere vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd om het risico van in contact te komen met wilde vogels te beperken.
 • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

 

 

03/10/2022 Nieuwe besmetting in Wingene

Er is afgelopen weekend een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal op een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd.

Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem: zie de kaart in bijlage.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

In de beschermingszone Wingene zijn de maatregelen van een beschermingszone van kracht. Voor de bedrijven, die voordien in de bewakingszone Beernem lagen, vervallen de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee. De derogatie voor de afvoer van broedeieren worden er opnieuw van kracht op donderdag 6 oktober. De afvoer van slachtpluimvee dient geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.

In de beschermingszone Beernem blijven de derogaties gewoon verder duren. In afwezigheid van nieuwe uitbraken in deze zone, wordt deze op 12 oktober omgezet in bewakingszone. Ook hier dient de afvoer van slachtpluimvee geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.

In het deel van de bewakingszone Wingene dat tot op heden vrij was gelden de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone. De derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee worden er van kracht vanaf donderdag 6 oktober.

In het deel van de bewakingszone Wingene dat overlapt met de bewakingszone Beernem, blijven de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee verderlopen.

In het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt wordt door de zones Wingene blijven de maatregelen en derogaties verderlopen.

Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.

Ik verwijs voor de instructies omtrent de zones Wingene naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Afschermplicht

Zoals afgelopen vrijdag al aangegeven, heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september.

De beslissing van de minister zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten: alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee, alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee, alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders. Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.

 

30/09/2022 Nieuwe uitbraak vogelgriep te Sint-Laureins

Er is vandaag een 3de besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Sint-Laureins. Het gaat om een buurtbedrijf van de beide eerdere besmettingen. De ca. 18.000 biolegkippen van dit legbedrijf worden vandaag geruimd. Tegelijk worden ook de ca. 28.000 vogels van een nabijgelegen braadkippenbedrijf preventief geruimd.
Verdere typering van het virus van het legbedrijf zal moeten helpen uitklaren of het hier om spillover van de eerdere haarden gaat, dan wel een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins opnieuw in beperkte mate worden aangepast, ditmaal in zuidoostelijke richting. Deze uitbreiding heeft dezelfde implicaties als de uitbreiding eergisteren:

 • Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
 • Er zijn geen bijkomende pluimveebedrijven betrokken en de lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
 • De timing voor het opheffen van de bewakingszone Sint-Laureins schuift op in de tijd. Er wordt bekeken hoe dit praktisch zal worden aangepakt.
 • De uitbreiding heeft ook nu gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.

Ik verwijs voor de aangepaste instructies omtrent de zones Sint-Laureins naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft ondertussen toenemen. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is de afgelopen 2 weken sterk toegenomen.


Minister Clarinval heeft daarom vandaag beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen – dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders – opnieuw in te voeren. Deze maatregel wordt begin volgende week praktisch uitgewerkt en zal vermoedelijk vanaf woensdag 5 oktober 2022 ingaan.

Meer informatie volgt volgende week.
Uiteraard mag elke houder die dat wil nu al zijn dieren afschermen.

Wees alert en hou het safe.

Enkele tips:

              Zo weinig mogelijk hokbezoeken doen

              Ga nooit met uw  wandelschoenen  in uw tuin, perken of voliere’s

              Wanneer u inspectie krijgt van de overheid, vraag om schoenovertrekken te dragen vooraleer uw tuin te betreden, schoenovertrekken hebben de inspectiediensten bij.

Mvg.

Willy

28/09/2022

Er zijn twee nieuwe besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld.

 • Een hobbyhouderij in Zwevezele (WVL) met enkele tientallen hobbydieren van diverse pluimage werd gisteren besmet bevonden. Rechtstreekse contacten met besmette wilde vogels zijn de oorzaak van de besmetting.
  De resterende dieren van de houderij worden morgen geëuthanaseerd.
  Gezien de beperkte omvang van de houderij en de afwezigheid van risicocontacten, blijven de maatregelen beperkt tot de site zelf. Er worden m.a.w. geen zones afgebakend.
 • In Sint-Laureins (OVL) is een tweede bedrijf, dat de gelegen is in de 3 km-zone rond de eerdere uitbraak daar, vandaag besmet bevonden. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met zo’n 50.000 dieren.
  Deze worden morgen geruimd. De site wordt nadien gereinigd en ontsmet.
  De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk: het kan gaan om een besmetting door wilde vogels, die op een of andere manier in de stal werd geïntroduceerd, maar ook spill over van de eerdere besmetting kan nog niet uitgesloten worden.

Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins in zuidwestelijke richting worden aangepast. De uitbreiding valt grotendeels samen met de bestaande bewakingszone Beernem. Ze heeft desondanks de volgende implicaties:

 • Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
 • In het toegevoegde deel van de bewakingszone zijn er geen bijkomende pluimveebedrijven en de bestaande lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
 • Vier pluimveebedrijven van de bewakingszone Beernem vallen nu ook onder de bewakingszone Sint-Laureins. Zij moeten voortaan de timing van deze laatste zone volgen.
 • De 10 km zone rond de nieuwe haard krijgt een andere timing dan de andere zones: zie hiervoor de indicatieve timing op de website.
 • De uitbreiding heeft verder gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.

Wat betreft de timing van de zones geef ik nog mee dat de bewakingszone Bocholt en het noordoostelijke deel van de originele bewakingszone St-Laureins dat niet door de nieuwe uitbraak is getroffen pas ten vroegste op 23.10 kunnen vrijkomen. Dit heeft te maken met het gegeven dat er 30 dagen moeten verstreken zijn na de opruiming van de haard.

Het virus blijft ondertussen onverminderd circuleren in wilde vogels. Gezien de toenemende infectiedruk rond de bedrijven worden bijkomende maatregelen overwogen. Ik roep in afwachting daarvan iedereen op om alle voorzorgsmaatregelen strikt toe te passen.

 

3 nieuwe besmettingen H5N1 vogelgriep in Bocholt, Beernem en Sint-Laureins

 

Op 21 september 2022 werd hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij 2 vogelhandelaren in Bocholt (provincie Limburg) en Beernem (provincie West-Vlaanderen) en in een pluimveebedrijf in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Rond deze 3 besmettingen zijn beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. De beschrijving van deze zones en de  maatregelen die gelden in deze zones, zijn beschikbaar via deze link.

Er is geen indicatie dat de drie besmettingen met elkaar gelinkt zijn. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraken.

Er worden momenteel nog steeds regelmatig gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels vastgesteld. Dit wijst erop dat er nog steeds veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.

Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Het ophokken van pluimvee van professionele en particuliere houders is niet langer verplicht (behalve voor pluimvee van professionele pluimveehouders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden), maar het wordt nog steeds aanbevolen om het pluimvee af te schermen met netten.

Het voederen van pluimvee en andere vogels van particuliere houders moet wel nog steeds binnen of onder netten gebeuren.

Pluimvee van professionele pluimveehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden om bij deze vogels oppervlaktewater of regenwater, dat toegankelijk is voor wilde vogels, te gebruiken.

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

 • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
 • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
 • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
 • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

 01/09/2022   VACCINATIE TEGEN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE (NCD)

 

Welke vogels moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?

Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven van het geslacht Columba en pauwen moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd.

Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?

U moet de in de vorige vraag vermelde soorten door een erkend dierenarts laten vaccineren in de volgende omstandigheden:

- Altijd, wanneer u een in Sanitel geregistreerd hobbypluimveebeslag hebt;

- Wanneer u niet geregistreerd bent en uw dieren toch verkoopt aan een pluimveehandelaar;

- Wanneer uw dieren deelnemen aan een verzameling, zoals een tentoonstelling, wedstrijd of openbare        markt.

Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?

Elke vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle moet door een erkende dierenarts worden uitgevoerd. De vaccinatie moet gebeuren met een geregistreerd geïnactiveerd vaccin dat jaarlijks wordt toegediend met een maximaal interval van 12 maand. Bij verkoop van dieren of deelname aan een verzameling moet de vaccinatie minstens 15 dagen en ten vroegste 9 maand voorafgaand uitgevoerd zijn. Als bewijs van vaccinatie moet een attest ingevuld en ondertekend door de dierenarts die de vaccinaties heeft uitgevoerd de dieren vergezellen.

Inentingsformulier in te vullen door dierenarts.

Hartelijk dank aan iedereen die zijn feedback heeft gegeven. Met een aantal van1922 is een duidelijk standpunt gegeven.

WE NEED YOUR HELP!

Public Consultation registratie- van alle vogels 

 

Dringend verzoek om te reageren op het ontwerpverordening die gebaseerd is op Verordening (EU)2016/429(AHL), art 85 en art 86.2. Dus niet alleen voor België maar voor heel Europa.

Het gaat erom dat men elke vogel in bezit, kweekt, vervoerd, ruilt of verkoopt moet registreren zelfs als je er maar eentje in huis hebt hoe klein of hoe groot ook.  Verder ook eerst te laten onderzoeken wanneer je een vogel wil transporteren of van de hand wil doen. Nu ja, een volledige administratie bijhouden.

Deze overreglementering is werkelijk onbegonnen werk voor de particuliere liefhebberij met als uiteindelijk resultaat dat ons hobby ophoud te bestaan.

Ook onze overheid is tegen en het Favv heeft reeds bezwaar ingediend maar de Europese commissie heeft er geen oren naar en vraagt verenigingen haar leden om bezwaar in te dienen. We hebben jullie feedback en de aantallen nodig!!

Let op het MOET VOOR 20 MEI 2022ingediend worden.

Je kan, via onderstaande link, eenvoudig inloggen en bestaande inzendingen reeds inkijken.

Om je feedback te geven moet je wel eerst een account aanmaken maar dat gaat redelijk eenvoudig.

Geef het zeker door aan collega’s, vrienden, familie, enz…

Wij moeten vermijden van deze nutteloze registratie want dit zou het einde kunnen zijn van onze mooie hobby.

Bekijk alvast via de link alle reeds gegeven feedback.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2021-11813 

 

het stukje tekst onderaan is enkel een voorbeeld. Schrijf in je eigen woorden waarom je niet akkoord ben met het wetsvoorstel aangezien “gekopieerde” antwoorden niet in aanmerking zullen genomen worden.

Als lid van Aviornis Int. vzw, Vereniging van park- en sierwatervogels, De focusgroepen van onze vereniging hebben tot doel de instandhouding van bedreigde soorten.Het voorstel van registratie onbegonnen en nutteloos werk.Dit voorstel zou inhouden dat alle dierenliefhebbers, ook zij die kleinschalig met hun dieren kweken, een grote administratieve last opgelegd krijgen. Om nog niet te spreken van de administratieve last die dit zou inhouden voor de overheden van de EU lidstaten om dergelijke registratie regelmatig bij te werken en actueel te houden. Bovendien bestaat er reeds adequate regelgeving in België ter preventie en controle van dierziekten waaraan dierenliefhebbers moeten voldoen, ongeacht of ze geregistreerd staan. Het registreren van al deze liefhebbers, met alle administratieve last van dien, heeft geen enkele meerwaarde. Integendeel, het zou zowel de overheid als vele dierenliefhebbers frustreren en veel onbegrip teweegbrengen met als gevolg van het stoppen van onze hobby.  

 

07/01/2022

Klik hier voor de situatie in Europa.

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP FAQ 13 

 

 

BESCHERM UW VOGELS VOOR DE VOGELGRIEP MET OVERSPANNINGSNETTEN    ( met korting voor onze leden)
GEEF ZE VOEDING EN DRANK BINNEN OF ONDER EEN AFDAK (zie info FAVV  F.A.Q. versie 8.4)