F.A.V.V.

Aviornis

Hartelijk dank aan iedereen die zijn feedback heeft gegeven. Met een aantal van1922 is een duidelijk standpunt gegeven.

WE NEED YOUR HELP!

Public Consultation registratie- van alle vogels 

 

Dringend verzoek om te reageren op het ontwerpverordening die gebaseerd is op Verordening (EU)2016/429(AHL), art 85 en art 86.2. Dus niet alleen voor België maar voor heel Europa.

Het gaat erom dat men elke vogel in bezit, kweekt, vervoerd, ruilt of verkoopt moet registreren zelfs als je er maar eentje in huis hebt hoe klein of hoe groot ook.  Verder ook eerst te laten onderzoeken wanneer je een vogel wil transporteren of van de hand wil doen. Nu ja, een volledige administratie bijhouden.

Deze overreglementering is werkelijk onbegonnen werk voor de particuliere liefhebberij met als uiteindelijk resultaat dat ons hobby ophoud te bestaan.

Ook onze overheid is tegen en het Favv heeft reeds bezwaar ingediend maar de Europese commissie heeft er geen oren naar en vraagt verenigingen haar leden om bezwaar in te dienen. We hebben jullie feedback en de aantallen nodig!!

Let op het MOET VOOR 20 MEI 2022ingediend worden.

Je kan, via onderstaande link, eenvoudig inloggen en bestaande inzendingen reeds inkijken.

Om je feedback te geven moet je wel eerst een account aanmaken maar dat gaat redelijk eenvoudig.

Geef het zeker door aan collega’s, vrienden, familie, enz…

Wij moeten vermijden van deze nutteloze registratie want dit zou het einde kunnen zijn van onze mooie hobby.

Bekijk alvast via de link alle reeds gegeven feedback.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2021-11813 

 

het stukje tekst onderaan is enkel een voorbeeld. Schrijf in je eigen woorden waarom je niet akkoord ben met het wetsvoorstel aangezien “gekopieerde” antwoorden niet in aanmerking zullen genomen worden.

Als lid van Aviornis Int. vzw, Vereniging van park- en sierwatervogels, De focusgroepen van onze vereniging hebben tot doel de instandhouding van bedreigde soorten.Het voorstel van registratie onbegonnen en nutteloos werk.Dit voorstel zou inhouden dat alle dierenliefhebbers, ook zij die kleinschalig met hun dieren kweken, een grote administratieve last opgelegd krijgen. Om nog niet te spreken van de administratieve last die dit zou inhouden voor de overheden van de EU lidstaten om dergelijke registratie regelmatig bij te werken en actueel te houden. Bovendien bestaat er reeds adequate regelgeving in België ter preventie en controle van dierziekten waaraan dierenliefhebbers moeten voldoen, ongeacht of ze geregistreerd staan. Het registreren van al deze liefhebbers, met alle administratieve last van dien, heeft geen enkele meerwaarde. Integendeel, het zou zowel de overheid als vele dierenliefhebbers frustreren en veel onbegrip teweegbrengen met als gevolg van het stoppen van onze hobby.  

 

07/01/2022

Klik hier voor de situatie in Europa.

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP FAQ 13 

 

 

BESCHERM UW VOGELS VOOR DE VOGELGRIEP MET OVERSPANNINGSNETTEN    ( met korting voor onze leden)
GEEF ZE VOEDING EN DRANK BINNEN OF ONDER EEN AFDAK (zie info FAVV  F.A.Q. versie 8.4)