Provinciale kern Vlaams-Brabant

Avinobra

Aviornis

Avinobra wordt gesplitst in Oost Vlaams Brabant en West Vlaams Brabant

Welkom bij de kern Vlaams Brabant: AVINOBRA

Vooreerst onze oprechte dank aan alle leden van Aviornis die onze hobby ondersteunen.

Avinobra, kern Vlaams-Brabant van Aviornis, is sinds enkele jaren opnieuw erg actief in deze regio.  Alle regio’s binnen Aviornis hebben hun eigenheid maar zijn één grote familie die onze hobby zowel nationaal als internationaal uitdragen. 

Sinds onze activiteiten in Vlaams-Brabant merken we dat er hier ook een groot potentieel is aan nieuwe (tot nu toe) onbekende liefhebbers.  Het nieuwe Bestuur van Avinobra wil al deze liefhebbers bijstaan in hun geliefde hobby.  Onze jaarlijkse ruilbeurs met natuurshow is de ‘place to be” om al deze liefhebbers uit te nodigen buiten de ledenvergaderingen.  Misschien plannen we in de toekomst nog andere bijkomende activiteiten.

Onze doelstelling is om Avinobra nog meer kenbaar te maken bij de plaatselijke bevolking door nieuwe leden aan te moedigen.  Ik wens hierbij alle mede-bestuursleden van Avinobra alle succes toe om de doelstellingen van onze vereniging te verwezenlijken.

Gilbert Goossens
Voorzitter Avinobra