C.A.B.E.S.

Focusgroep

C.A.B.E.S.

Over C.A.B.E.S.

Conservation Aviornis Birds Ex-Situ – C A B E S

Waarom een focusgroep.

Een van de belangrijkste argumenten voor het houden van dieren in beschermd milieu is het feit dat deze activiteit kan bijdragen tot het behoud van dieren die in de natuur met uitsterven bedreigd worden. Het idee dat dierenparken en private collecties een soort stationaire Ark van Noah kunnen vormen voor soorten die het in hun eigen biotoop moeilijk hebben, wordt thans algemeen aanvaard en heeft in het verleden al voor heel wat soorten zijn waarde bewezen.

Erg belangrijk bij dit alles is dat deze zogenaamde ex-situ populaties enkel maar soortzuivere dieren omvatten, dat er voldoende genetische variatie aanwezig is en dat ze op een professionele manier worden beheerd. Alleen dan kan een ex-situ project geloofwaardig overkomen en biedt het kans op slagen, ook op langere termijn.

Meer bepaald voor de verschillende vogelsoorten die in beschermd milieu gehouden worden, stelt zich het probleem dat er in de loop van de jaren heel wat twijfels over met name de soortzuiverheid is gerezen. Hiervoor bestaan verschillende redenen, maar feit is dat het vandaag niet meer mogelijk is enkel op morfologische basis te beoordelen of een vogel al dan niet zuiver is. Binnen de internationale gemeenschap is men het er thans over eens dat in dergelijke gevallen alleen een DNA-onderzoek uitsluitsel kan bieden. Dit is een dure aangelegenheid die wij trachten zo lang mogelijk uit te stellen maar niet onvermijdelijk zal zijn in de toekomst.

De focusgroep is actief bezig met literatuuronderzoek en morfologisch onderzoek in samenwerking met wetenschappelijke instellingen.

Informatie voor deelname 

Het concept omvat alle dieren die zich onder de vleugels van Aviornis bevinden.
Het is enkel en alleen die met uitsterven bedreigd zijn/worden en op de IUCN Lijst staan die we gaan behandelen,
 
 Wij starten met de volgende dieren:
·         Cuba fluiteend
·         Baers witoogeend
·        

Doelstelling:

Een populatie van de voorgestelde soorten in beschermd milieu identificeren en in stand houden, 
 Tot op heden hebben we geen herintroductieproject, maar gewoon het behoud van een populatie in beschermd milieu van bevredigende kwaliteit, in ieder geval de best mogelijke.
1:  Inventariseren van de soort(en) in ex-situ en informatie vergaren  over afstamming
2: Analyse van het potentieel van de beschikbare dieren.
3: Balgenstudie : fotograferen,  beschrijven 
4: Grondige literatuurstudie.
5: Samenstelling van koppels uit de geselecteerde dieren.
6: Oprichting van het "Stamboek".
7:  Een duurzame ex-situ populatie opbouwen en in stand houden
 
·    ·         ·                  
Realisatie
·         2 personen per soort die de organisatie leiden (coördinator en stamboekbeheerder).
·         Verwantschapstest uitvoeren.
·         Dieren zo onverwant/zuiver mogelijk houden bij de liefhebbers.
·         Nafok van dieren verdelen onder de liefhebbers volgens stamboek (buiten project).
·         De deelnemers verklaren zich bereid om correcte gegevens i.v.m. kweek door te geven aan de stamboekbeheerder.
·         Alle  verplaatsingen (ruil, verkoop of sterfte) oud of jong, wordt aan de stamboekbeheerder meegedeeld.

 

 

 

Wie kan deelnemen?

·         Iedereen kan deelnemen .

·         Bereid zijn om gekoppelde verwante dieren te wisselen om onverwante koppels te vormen.

·         Alle liefhebbers met minstens 5 jaar ervaring met het kweken van soortgelijke dieren.

 

Wenst u deel te nemen?     klik hier

Elk dier moet geringd zijn

Ook de afkomst of van wie je de dieren hebt overgenomen (dit om verwantschap te kunnen nagaan voor het stamboek).

 

 

Voor meer informatie :aviornis@live.be 

 Soortzuivere vogels kweken is een duurzame vorm van natuurbescherming en een manier om hun verdwijning te voorkomen. Het is cultureel en wetenschappelijk verantwoord.