Pauwfazanten

Focusgroep

Pauwfazanten

Tellijst 2021

20 jaar pauwfazanten focusgroep!

Met grote dank aan Charles van de Kerkhof werd de pauwfazanten focusgroep en de Germain pauwfazanten in februari nr. 271 en juni nr. 273 onder de aandacht geplaatst.

De beschrijvingen alsook de historische toelichtingen van de Germain-pauwfazanten werden gesmaakt. Dat merkten we aan de verscheidene vragen over het houden van en verzoeken naar beschikbaarheid van deze bijzondere vogels.

De lijst van pauwfazantenliefhebbers is echter dringend aan een update toe.

Graag hadden we dan ook voor Europa een nieuwe telling in de soorten en aantallen georganiseerd zodoende een zicht te krijgen op het huidige pauwfazantenbestand in onze volières. Vervolgens kunnen we dan op latere data eventueel bloedlijnen of mogelijke problemen rond een soort in kaart brengen.

Daarom vragen we jullie, de op de volgende bladzijde geplaatste tellijst, welke jeHIER  kan downloaden  zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en deze op te sturen en/of te mailen naar rick.fonteyn@gmail.com .

Voor de vogels “in bezit” nemen we 01-01-2021. Als er liefhebbers zijn die niet zeker zijn van een bepaalde ondersoort, zoals bijvoorbeeld bij de Chinquis-grijze pauwfazant, vul dan de aantallen in bij “ondersoort onbekend”.

De resultaten van de telling zullen, na verwerking, in een van de volgende Aviornisnummers gepubliceerd worden.

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden doorgegeven!

We hopen dan ook dat de echte pauwfazantenliefhebbers allemaal gevolg zullen geven aan onze oproep en danken hen bij voorbaat.

 

Namens de Focusgroep Pauwfazanten,

Michaël Van Duynhoven, Nederland

Rick Fonteyn, België