Kamhoenders

Focusgroep

Wilde Kamhoenders

 

 

Deze focusgroep is in samenwerking met WPA- Benelux

Gallus Gallus

Gallus Varius

Algemene omschrijving wilde kamhoenders

Wilde kamhoenders zijn slanke, sierlijke, wilde hoenderachtige die zeer nauw verwant zijn met fazanten en die nog steeds in hun natuurlijk biotoop in Azië voorkomen. Ze vertonen een in de vogelwereld uniek kenmerk, namelijk een vlezige uitwas centraal en longitudinaal op de kop: de kam. Vandaar ook de Nederlandse benaming "kamhoenders". De Engelse benaming "Junglefowl" verwijst dan weer naar hun biotoop en verspreidingsgebied. Bij iedere soort heeft de haan een eigen specifieke kamvorm.

Er zijn 4 soorten bekend die allen hun eigen kenmerken en karakteristieken hebben: