Tragopanen

Focusgroep

Tragopanen

 
 
Deze focusgroep is in samenwerking met WPA- Benelux

Doelstelling

 

 Het is de bedoeling om onze dieren soortzuiver te houden en te kweken.

Er is zoveel verschil van uiterlijk, grootte, kleur, enz. dat niemand kan zeggen : dat is de echte soortzuivere.

Om die reden zijn wij gestart met deze focusgroep om een grondige studie te gaan maken van de soorten. Dit gebeurt in samenwerking met WPA-Benelux.

Wat houd dit in?

Het inventariseren van wat er zich bevindt in avicultuur.

Uitgebreide DNA analyse van de verschillende soorten in ons bezit.

Een standaard opstellen met materiaal uit de oorspronglanden.

Een gericht fokprogramma opstellen om de oorspronkelijke tragopanen terug in onze volières te krijgen.

Speciaal ringsysteem met stamboek van soortzuiverheid.

Alle informatie  en onderzoeken zullen op deze site gepubliceerd worden.

De focusgroep Tragopanen wil via DNA onderzoek de soortzuiverheid van, in eerste instantie, de volgende drie soorten bewaren: Satyr, Temminck en Cabot.

De bedoeling is dat aan de hand van materiaal uit de landen van oorsprong wij een standaard stellen en dan een proef doen met een aantal dieren van bij ons uit diverse bloedlijnen.

Voor Cabot en Temminck gaat dit zeker lukken, maar met de Satyrs zijn er nog enkele problemen. Hier wordt aan gewerkt.

Het uiteindelijke doel is dat later (binnen enkele jaren) de individuele liefhebber voor elk van zijn dieren een certificaat van soortzuiverheid kan aanvragen.Dus nu nog niet allemaal meteen beginnen te bellen of te mailen. Dit wordt een werk van lange adem.

Maar het kan een stap zijn in de richting van fokprogramma's voor diverse Aviornissoorten die door kruisingen worden bedreigd. En waarom op langere termijn geen samenwerking met andere verenigingen aangaan waar ook het probleem van kruisingen meer en meer de kop zal opsteken?( bijv. roofvogels).

Critici zullen opmerken : 1/ wat gaat dat kosten? en 2/ fraude blijft altijd mogelijk.

Wat het gaat kosten zullen we binnenkort weten. Maar weet dat de wetenschap steeds in evolutie is en bijvoorbeeld de kost voor geslachtsbepaling elk jaar kleiner wordt.

Mensen met een slechte ingesteldheid zullen er altijd zijn. Maar op deze manier wordt de impact van het inbrengen van een dier aangetast door hybridisatie in een fokprogramma teniet gedaan door de controle op zuiver erfelijk materiaal in de volgende generatie.

Artikel 3 van de statuten van Aviornis vzw heeft het over "steun en medewerking verlenen aan een wetenschappelijk verantwoord programma tot instandhouding van de hierna volgende vogelorden".

De DNA methode kan de basis zijn van diverse fokprogramma's waar zeker belangstelling van buitenaf voor zal zijn en waar we onze vereniging mee kunnen promoten bij diverse overheden.