Gewestelijk niveau

Aviornis
Het soortenbesluit   Ministrieel besluit van de Vlaamse Regering 17 juni 2016
7 MEI 2011. — Ministerieel besluittot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels