Schade door roofdieren

Aviornis

Hier vind u wat men moet doen om te voorkomen en hoe men een schadevergoeding kan bekomen.

Welk dier richtte schade aan?

De verschillende schadedieren vindt u op de volgende link:

https://natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast/schade-door-jachtwild-beschermde-dieren/welk-dier-richtte-schade-aan 

__________________________________________________________________________________________

Schadevergoeding aanvragen vindt u hier.

https://natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast/schade-door-jachtwild-beschermde-dieren/schadevergoeding-aanvragen

 

Toch schade geleden?

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Wat moet je hiervoor doen?

Bekijk de algemene voorwaarden op  www.natuurenbos.vlaanderen.be   

Leven de dieren die de schade veroorzaakten in een natuurgebied dat wordt beheerd door de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeheerder? Zijn deze dieren daar uitgesloten van jacht of bestrijding?

Heb je om schade te voorkomen, de plaatselijke erkende jager ingeschakeld om te bejagen of te bestrijden?

Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier één van de verplichte preventieve maatregelen hebt genomen.

Verzamel de bewijsstukken van de schade en de genomen maatregelen.

Bereken en bewijs de omvang van de schade.

Deze moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan Natuur en Bos via het e-loket of het formulier op de website natuurenbos.vlaanderen.be.

Stuur het formulier Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be.

Met een aangetekende zending aan Natuur en Bos.

De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.

Nog vragen?

Contacteer Natuur en Bos. Je vindt de contactgegevens op natuurenbos.vlaanderen.be .