Geschiedenis

Aviornis internationaal vzw

Wat is Aviornis?

Aviornis is een vereniging van liefhebbers die onderstaande diersoorten houden en kweken in hun oorspronkelijke wildvorm en kleur. Er wordt speciale aandacht besteed aan raszuiverheid en gezonde bloedlijnen van de dieren.

·        Het ontstaan van Aviornis

·        14 oktober 1973, een groep liefhebbers van fazantachtigen, eendachtige en wilde duivensoorten hielden een vergadering te Tienen. Zij ervaren dat de vogelsoorten welke hen interesseren binnen de bestaande verenigingen niet tot hun recht komen. Daarom werd betracht om de liefhebbers die deze soorten houden te groeperen. Er moest dus een vereniging worden opgericht om aan de behoefte van betreffende liefhebbers tegemoet te komen.

·        De naam werd Avi-ornis.

·        Avis = latijns voor vogel, Ornis = grieks voor vogel. We vinden beide woorden terug in de wetenschap, want Aves (meervoud van Avis) is de wetenschappelijke naam voor de klasse der vogels. En een ornitholoog is een vogelkundige. Over de naam van deze vereniging kan dus niet getwijfeld worden, het is een vereniging van en voor liefhebbers van vogels, in de ruimste zin van het woord.

·         Maart 1974. het eerste contact-tijdschrift werd uitgegeven.

·         Het tweemaandelijks tijdschrift van de "Speciaal Club Park- en Sierwatervogels van België",16 gestencilde bladzijden, A4 formaat in zwart/wit, met teksten en tekeningen van wijlen Etienne Brandt, medestichter en voorzitter. Het lidmaatschap kostte toen 100 Belgische franken.

·         23 maart 1975 werd de vereniging AVIORNIS gedoopt.

·        Het bleek ook dat de liefhebbers uit de omringende landen met dezelfde problemen geconfronteerd werden. Liefhebbers uit Nederland, Franrijk en Duitsland sloten zich bij Aviornis aan.; Aviornis International was een feit.

·        Op dit ogenblik heeft Aviornis leden uit alle landen van Europa, Pakistan, Brazilië, Argentinië en Canada.

·        Oorspronkelijk waren het liefhebbers van fazantachtige (Galliformes), eendachtige (Anseriformes) en wilde duiven ( Columbiformes). Met het groeiend aantal leden nam niet enkel het vogelbestand toe, maar ook andere vogelsoorten kwamen erbij.

Geschiedenis in jaartal

2018

 • De kleine advertenties “Vraag en aanbod” worden gratis.
 • Er worden geen kleurmutaties meer toegelaten op shows en beurzen.

2017

 • Vraag & aanbod is vernieuwd, ook toebehoren kan je nu verkopen. Het is ook open gesteld voor niet leden.
 • Oprichting van de "werkgroep oorfazanten".
 • Oprichting van de "werkgroep CABES"

2015

 • Oprichting van de "werkgroep zilverfazanten".
 • Een delegatie van APWS (Verenigde Staten van Amerika) bezoekt België.
 • Robert De Laet, oprichter van de regionale kernen, overlijdt op 18 maart

2014

 • De "werkgroep loopvogels" wordt opgericht uit de "Vlaamse Loopvogel Vereniging’.

2013

 • Aviornis viert zijn 40-jarig bestaan in het dierenpark van Planckendael.
 • Godfried Dessein, de man achter de redactie, overlijdt op 30 september

2012

 • Aviornis brengt de tweede herziene uitgave van het watervogelboek uit

2011

 • Aviornis Engeland is ermee gestopt.
 • De werkgroep "watervogels" wordt een aparte vereniging die ook gedomesticeerde vogels onder haar hoede heeft.
 • De "werkgroep kwetsbare watervogels" wordt terug in het leven geroepen.

2010

 • In “Vraag en aanbod” mogen geen kleurmutaties meer worden aangeboden.
 • Oprichting van de "werkgroep vuurrugfazanten".
 • Oprichting van de "werkgroep tragopanen". Voor het eerst zal Aviornis gebruik maken van DNA-onderzoek om raszuivere dieren te selecteren.

2009

 • Oprichting "werkgroep watervogels" met daarin ook de "kwetsbare vogelsoorten".

2008

 • Aviornis viert zijn 35-jarig bestaan met een familiedag in “Paradisio”. In april verschijnt het 200ste nummer van het tijdschrift.

2007

 • Volledig vernieuwde database-gestuurde website
 • Oud-voorzitter en ringenfabrikant Willy Haers overlijdt op 4 december in zijn geliefde Thailand.

2006

 • Oprichting "werkgroep neushoornvogels".

2005

 • Oprichting Aviornis Duitsland
 • Oprichting van de werkgroep "Kwetsbare vogelsoorten" (watervogels).

2004

 • De "werkgroep toerako's" komt onder de vleugels van Aviornis (daarvoor was dit International Touraco Society, en droeg de naam ITS Benelux)

2003

 • Oprichting "werkgroep Jong Aviornis".
 • Aviornis brengt het boek “Watervogels houden…’t is een hobby!” uit.
 • Rudy Plaquet, boekhouder van de redactie, overlijdt op 1 augustus. Niemand schreef zoveel artikels als hij wat hijzelf ‘"aviornissen" noemde.

2002

 • Oprichting "werkgroep ibisring": voor ibissen en lepelaars

2000

 • Oprichting "werkgroep pauwfazanten" in samenwerking met WPA.

1998

 • 3 oktober : viering van het 25-jarig bestaan

1997

 • Het tijdschrift krijgt een heel nieuwe lay-out.

1995

 • Het tijdschrift zal nu 96 bladzijden als standaard krijgen.

1993

 • Kaap van 2000 leden wordt overschreden.
 • 26 september : viering van het 20-jarig bestaan.
 • Juli: oprichting Aviornis United Kingdom.
 • 19 mei: uitbreiding statuten naar andere vogelsoorten.
 • 11 januari : Oprichting Aviornis Spanje, Portugal en Pakistan

1992

 • 30 oktober: ministerieel besluit tot aanvaarding van de gesloten voetringen van Aviornis Internationaal voor Europese vogels.

1989

 • De "werkgroep wilde duiven" breidt uit met de "kleine hoenderachtigen", afgekort WDKH.

1987

 • 15 maart: studiegroep wilde duiven.

1985

 • Oprichting Aviornis Wallonië en Aviornis Frankrijk.

1983

 • 14 oktober : stichting "werkgroep kraagfazanten" in samenwerking met WPA.
 • 14 oktober : viering van het 10-jarig bestaan te Tienen

1982

 • Start van de regionale organisatie-structuur in Vlaanderen en Nederland.
 • 25 augustus: publicatie van de statuten van Aviornis International vzw in het Belgische Staatsblad.

1981

 • Februari: de Nederlandstalige Redactieraad wordt een feit en geeft eerste nummer uit in eigen regie.

1980

 • Stichting van de "werkgroep kamhoenders" in samenwerking met WPA.

1979

 • 8 en 9 september : eerste studiedag van de Sectie Nederland in het Kasteelpark Born.
 • 7, 8 en 9 september : Eerste grote tentoonstelling te Turnhout
 • 12 mei: Aviornis Nederland wordt opgericht te Arnhem – Burgers dierenpark

1978

 • Oprichting van de Boekendiensten 

1977

 • Het eerste jaarboek verschijnt.
 • Het contactblad wordt tijdschrift.

1976

 • Oprichting ringendienst met stamboomboekhouding.
 • 5 oktober : de eerste grote Aviornis tentoonstelling te Dadizele
 • 24 en 25 april : Aviornis stelt tentoon in Caen (Frankrijk)
 • Februari : Aviornis wordt "Aviornis Internationaal”.

1975

 • 1 juni : de eerste studiedag vindt plaats te Bokrijk.
 • Maart: Aviornis passeert de kaap van 200 leden.
 • 23 maart : op de statutaire vergadering in de Zoo van Antwerpen, wordt de naam van de speciaalclub officieel "Aviornis".

1974

 • 1 december : de volgende algemene vergadering vindt plaats te Bokrijk.
 • 1, 2 en 3 november: de eerste tentoonstelling van uitsluitend park- en watervogels heeft plaats in de stadsfeestzaal te Tienen. De volledige zaal was omgevormd tot één prachtig park.
 • 4 augustus : algemene vergadering te Loppem.11 januari