Tijdschrift

aviornis internationaal vzw


Om de twee maanden ontvangen de leden van Aviornis een prachtig tijdschrift met massa's informatie over:

 • Het houden en kweken van vogels.
 • Het bouwen van volières, vijvers, nestkasten, ...
 • De activiteiten in je regionale kern.
 • De activiteiten van focusgroepen.
 • De beschrijving van één of meerdere vogelsoorten: de verspreiding, het uiterlijk, het biotoop, het voedsel, ...
 • Kweekervaringen met diverse soorten.
 • Boekbespreking.
 • Wetgeving.
 • Advertenties van fabrikanten en handelaars in hobby-en vogelvoeders, volièrenetten, broedmachines, nestkasten, ... 
 • Een rubriek "Vraag & Aanbod". Hier kan elk lid van Aviornis gratis zijn vogels  aanbieden.

Cygnus melancoryphus Zwarthalszwaan

April 2024 nr 296                           Inhoud                                                              

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Landelijk Bestuur Nederland
 • De zwarthalszwaan in de natuur
 • De zwarthalszwanen van Willie Omtzigt - KE
 • Bartlett-dolksteekduiven - KE
 • Een nieuw kwartelkoningproject in de East Anglia, Engeland
 • De kwartelkoning
 • Kiwi's
 • Noordereilandkiwi's in vogelpark Avifauna - KE
 • Het is vijf na twaalf -KI en invriezen van sperma als deel van de oplossing
 • De Braziliaanse Zaagbek - update 2023 / 2024 
 • Het was altijd  een jongensdroom om iets voor deze vogels te kunnen betekenen
 • Aviornis Nieuws 
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Pauxi pauxi - helmhokko

Februari 2024 nr 295                             Inhoud                                                              

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Landelijk Bestuur Nederland
 • De helmhokko
 • De helmhokko's van Theo en Rinus- KE
 • Natuurkweek met de Baikaltaling - KE
 • De bronsvleugelduif - KE
 • Focusgroepen, ook iets voor jou?
 • De scholekster
 • De Gambels en de Colifornische kuifkwartel vergeleken
 • Op een mooie winterdag
 • Het houden en verzorgen van kelpganzen - KE
 • Aviornis Nieuws met wetgeving  verhandelen vogels naar een ander lidstaat
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Callipepla gambelii - Gambels kuifkwartel

December 2023 nr 294                              Inhoud                                                              

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Landelijk Bestuur Nederland
 • De Gambels kuifkwartel in de natuur
 • De Gambels kuifkwartel in de Desert van Burgers Zoo - KE
 •  Kroonkievitten kweken, makkelijker dan gedacht - KE
 • Het ringen van vogels - wat moet wel en wat niet?
 • Olijfduiven kweken in een gezelschapsvolière - KE
 • De witrugeend in de natuur
 • De witrugeend - KE
 • De argusfazanten van Koninklijke Burgers- Zoo
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Streepkopgans

Oktober 2023 nr 293                               Inhoud                                      

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • In Memoriam Paul Pijpers
 • Landelijk Bestuur Nederland
 • De streepkopgans in de natuur
 • De streepkopgans... een gans met twee streepjes voor - KE
 • De toekomst
 • De zwartbuikzandhoenders van Ron Maasland - KE
 • De zwarte ral
 • Kweek met de zwarte ral - KE
 • De Nepalfazant
 • 50 jaar Aviornis international vzw
 • Kweekervaringen  met kaneeltalingen - KE
 • Op bezoek bij Piet Wilborts te Tilburg (NL)
 • Mijn ervariingen met de smidsplevier - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Geelborstvruchtenduif

Augustus 2023 nr 292                               Inhoud                                      

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Viering 50 jaar Aviornis International
 • De geelborstvruchtenduif
 • De geelborstvruchtenduif bij Henk en Daan Witlox - KE
 • Nieuw project voor de kuifloze vuurrugfazanten
 • 50 jaar Aviornis International
 • De Amerikaanse smient in de natuur
 • De Amerikaanse smient - KE
 • Kasuarissen
 • De helmkasuaris- KE
 • Werken in de grootste vrijevluchtvolière van Nederland
 • De bergbamboepatrijs in zijn natuurlijke leefomgeving
 • De bergbamboepatrijs van Piet - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Elliotfazant 

Juni 2023 nr 291                               Inhoud                                      

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Koninklijke onderscheiding voor Piet Maas
 • De Elliotfazant
 • Ervaringen met de Elliotfazant -KE
 • Kweekervaring met de Elliotfazant - KE
 • De roodbekfluiteend in de natuur
 • Mijn ervaringen met roodbekfluiteenden - KE
 • Kweekervaring met de rotspatrijs - KE
 • 50 jaar Aviornis International vzw
 • De emoe in de natuur
 • De emoes van kinderboerderij De Koperen Ezel - KE
 • De Australische slobeend in de natuur
 • De Nieuw-Zeelandse slobeend - KE
 • De groennekfazantduif van Koninklijke Burgers' Zoo
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Buffelkopeend 

April 2023 nr 290                               Inhoud                                      

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De buffelkopeend in de natuur
 • Belevenissen met buffelkopeendjes - KE
 • Ervaringen met de scintillans-koperfazant - KE
 • Van fazanten naar duiven: Armand Cleynen
 • 50 jaar Aviornis International vzw
 • Studiereis naar de spiegelganzen van Chili
 • Een nieuwe man? of toch normaal gedrag?
 • De Darwin-nadoes van ZieZoo Dierenpark in Volkel - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweek ervaring

Struisvogel 

Februari 2023 nr 289                               Inhoud                                      

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Loopvogels
 • De struisvogel
 • De struisvogel van Kees Jansen - KE
 • Mijn kweek met goudoogganzen - KE
 • Ervaringen met de Montezumakwartel - KE
 • 1973 - 2023 Het Gouden Jubileumjaar van Aviornis International vzw
 • De Salvadori-eend
 • Project rond duif van Mauritius 1995
 • Op zoek naar ' de duif'
 • De witoogeend
 • De grote Borneo - vuurrugfazant - KE
 • Kweekervaringen met de grote Borneo - vuurrugfazant - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Philby-patrijs

December 2022 nr 288                                               Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Philby-patrijs
 • De Philby-patrijs bij Paul Meijers - KE
 • De gemaskerde eend
 • Olivia, de bijeneter - KE
 • De kroeskopparelhoen
 • De kroeskopparelhoen - KE
 • De grote zee-eend
 • De grote zee-eend - KE
 • Onverwachte gezinsuitbreidingbij Nepalduiven - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Kuifseriema

Oktober 2022 nr 287                                                 Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De kuifseriema
 • Kweken met de kuifseriema - KE
 • De harlekijneend in de natuur
 • De harlekijneenden van Mario - KE
 • Kweken met de Chinese bamboepatrijs - KE
 • De kuifkwartelduif of spinifexduif
 • De radjaheend in de natuur
 • Belevenissen met radjaheenden - KE
 • Onverwachte ontmoeting !
 • De Himalaya-glansfazant
 • De Himalaya-glansfazanten van Jan - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Roodschoudertaling

Augustus 2022 nr 286                                                   Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De roodschoudertaling in de natuur
 • Belevenissen met roodschoudertjes -  KE
 • De kleine plevier -  KE
 • Het musduifje - KE
 • Ervaringen met brandganzen - KE
 • De Swinhoefazant,een ondergewaardeerde schoonheid
 • Op bezoek bij "Ornamental Waterfowl" Meinen
 • De Europese kwartel - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Dolksteekduif

Juni 2022 nr 285                                                   Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Doklsteekduiven
 • De doklsteekduif
 • Kweken met de doklsteekduif-KE
 • Kweek met de (Luzon)- doklsteekduif-KE
 • Belevenissen met grote tafeleenden-KE
 • De kortkuifbppmkwartels ( kuifbobwhite) van Koninklijke Burgers' Zoo
 • De meest zeldzame gans
 • De Palawan-pauwfazant-KE
 • Mijn ervaringen met keizerfazanten-KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Mikadofazant

April 2022 nr 284                                                   Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De mikadofazant
 • Ervaringen met Carolina-eenden-KE
 • De blauwkopkwartelduif
 • De blauwkopkwartelduif- KE
 • Is het een eend of een woerd?
 • Het houden van blauwschubbenkwartels, nog steeds de moeite waard-KE
 • De Zuidkust van de Oosterschelde, een vogelrijk gebied in Zeeland
 • Een nieuwe speeltuin in het eendentuintje
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

                                                           Madagaskartaling

Februari 2022 nr 283                                                     Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • In Memoriam Maria Knockaert
 • De Madagaskartaling
 • De Madagaskartaling in avicultuur - KE
 • Ervaringen met kleine hoenderachtigen - KE
 • De prachtvruchtenduiven van Koninklijke Burgers' Zoo - KE
 • De Braziliaanse zaagbek - update 2021
 • 'Keizerfazanten' of toch niet?
 • Onze eerste kweek met de 'keizerfazant' - KE
 • De zwartvoetpinguïn -Bezoek aan Bolders Beach
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

 

BRUINBORSTBOSPATRIJS

December 2021 nr 282                                                      Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De bruinborstbospatrijs
 • Kweken met de bruinborstbospatrijs-KE
 • De bruinborstbospatrijs-KE
 • De Hartlaubeend in de natuur
 • Kweken met de Hartlaubeenden-KE
 • Aviornis Nederland steunt de bescherming van de bedreigde zwartvoetpinguïn
 • Het houden van fazanten... van hobby tot passie!
 • Belevenissen met brilduikers - KE
 • De Scheepmakers kroonduif
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
 • Aviornis jaaroverzicht 2021

(KE = kweekervaring)

Bruinborst bospatrijs

BLAUW GRONDDUIFJE

Oktober 2021 nr 281                                                      Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Het blauwe grondduifje
 • Ervaring met het blauwe grondduifje-KE
 • De roodkopeend in de natuur
 • Ervaring met de roodkopeend-KE
 • Registreren van je pauwfazanten. Het kan nu
 • Ervaring met kuifzaagbekken- KE
 • Vogel uv-lampals vervanger van zonlicht
 • De Fischer-toerako in zijn natuurlijke habitat
 • De Fischer-toerako's van Jan-KE
 • De toekomst van de patrijs is nog steeds niet rooskleurig
 • De roodsnavelpijlstaart-KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Augustus 2021 nr 280                                                        Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De sikkeleend in de natuur
 • Belevenissen met de sikkeleend-KE
 • De Lady Amherstfazant- KE
 • Hobbyist met gouden handen
 • De rotsduif
 • Rotsduiven - KE
 • Het voorkomen van de knobbelzwaan
 • Het onbekende vogelland Nicaragua (3)
 • De Laysantaling -KE
 • De Gevlekte bospatrijs
 • Ervaringen met de gevlekte bospatrijs - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Juni 2021 nr 279                                                        Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De cheer-of Wallichfazant
 • De kweek van de cheer-of Wallichfazant-KE
 • De kuifhoenderkoet - KE
 • De Madagascartortel in beschermd milieu- KE
 • Schrikdraad
 • De verzorging van vogels in Avifauna
 • Mandarijneendjes kweken - KE
 • Het onbekende  vogelland Nicaragua (2)
 • Ervaringen met kleine hoenderachtigen
 • Egg loggers
 • De Afrikaansezwarte eend in de natuur
 • Kweekervaringen met de Afrikaanse zwarte eend - Blackduck  matter
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

April 2021 nr 278                                                                      Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Het porseleinhoen
 • Ervaringen met het porseleinhoen - KE
 • Focusgroep pauwfazanten. Uitslag enquete inventaris december 2020
 • Kweken met roze-ooreendjes - KE
 • Coturnix coturnix, is hij Europees, Afrikaans of Aziatisch?
 • Kuifeendjes, wie kent ze niet?
 • De maraboe - KE
 • Kweekervaring met het zwartsnavelwoudduifje - KE
 • De Chinese zaagbek, een bedreigde soort
 • Ervaringen met Chinese zaagbekken - KE
 • De gierparelhoenders van Jaap
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Februari 2021 nr 277
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • In Memoriam Noël De Vrieze
 • De kleine toppereend in de natuur
 • Ervaringen met de kleine toppereend -  KE
 • Kweekervaring met de kuittinamoe - KE
 • Mijn kweek met scherpvleugeltalingen - KE
 • De meerkoet in onze regio
 • Kweekervaring met de bruine oorfazant - KE
 • Legnood - het hoe en waarom
 • Het onbekende vogelland Nicaragua (1)
 • Duiven met streepjes
 • Kweekervaringen met het vredesduifje, zebraduifje en Timorduifje - KE
 • Kweekervaring met de witkopeend - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
KE = kweekervaring
bruine oorfazant
December 2020 nr 276
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De bruine oorfazant
 • Het natuurlijke leefgebied van de bruine oorfazant
 • Argentijnse slobeend in de natuur
 • Ervaringen met de Argentijnse slobeend-KE
 • Ervaringen met de Californische kuifkwartel - KE
 • De flamingo's van de Koninklijke Burgers' Zoo
 • Avicultuur en zomertortels
 • Ervaringen tijdens het "Blijf in uw kot" -seizoen
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
 • Aviornis Jaaroverzicht 2020

___________________________________________________________________
Oktober 2020 nr 275
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De magoeari-ooievaar
 • Kweken met de magoeari-ooievaar-KE
 • Ervaringen met de Ross' ganzen-KE
 • Kweken met Guineaduiven - KE
 • Kweek met de Europese bijeneter in een nestkast - KE
 • De Braziliaanse zaagbek, update september 2020
 • Er wordt wat aangerommeld
 • De Edwardsfazant - KE
 • Ervaring met  zomertortels - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
___________________________________________________________________
Augustus 2020  NR 274

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Alfons Reinaers, onze erevoorzitter en stichter van Aviornis is niet meer
 • De pijlstaart in de natuur
 • Mijn ervaringen met pijlstaarten-KE
 • Mijn kweekervaring met drie Afrikaanse duivensoorten- KE
 • Ervaringen met de Europese patrijs - KE
 • Het fazantenboek komt op gang
 • Himalaya- of koningsfazant
 • Kweekervaringen met de Himalaya glansfazant- KE
 • De Chilitaling -KE
 • Zomertortels in de Nederlandse avicultuur
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
KE = kweek ervaring
_______________________________________________________
Juni 2020  NR 273

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Het Himalaya-berghoen
 • Kweken met Himalaya-berghoenders-KE
 • Mijn ervaringen met manenganzen-KE
 • Het eindresultaat van het kaalkopibisproject
 • Project Europese en Amerikaanse wintertaling
 • In-situ onderzoek naar zomertortels in Afrika en Nederland
 • Tanzania (deel 4-slot)
 • Germain pauwfazanten in de avicultuur
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
KE = kweek ervaring
___________________________________________________________________
APRIL 2020  NR 272

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Indische vlekbekeend
 • Ervaringen met de Indische vlekbekeend
 • De Chinese vlekbekeend in de natuur
 • De roul roul KE
 • Ervaringen met de kastanje -eenden KE
 • De prelaatfazant KE
 • Hermafroditisme bij de wilde eend
 • Tanzania (deel 3)
 • De Chinese kraanvogel KE
 • Status en bescherming van de zomertortel
 • Nestgelegenheid voor ganzen
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
KE = kweek ervaring
FEBRUARI 2020  NR 271

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De zomertortel
 • Kweken met zomertortel
 • Anas strepera de krakeend
 • De Germain-pauwfazant
 • De Afrikaanse knobbelpronkeend
 • De jungle bush kwartel
 • De kemphaan
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
_______________________________________________________________
Javaanse bospatrijs, / Arborophila javanica
DECEMBER 2019  NR 270

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Javaanse bospatrijs
 • De Javaanse bospatrijs kweekverslag
 • Mijn ervaringen met Baikaltaling kweekverslag
 • Op bezoek bij Ad van Zon
 • Natuurkweek met de Maccoa-eend
 • Tanzania ( deel 2)
 • Hoe het begon
 • De argusfazant kweekverslag
 • Aviornis nieuws
 • Vraag & aanbod
 • Aviornis jaaroverzicht 2019Columba guina guinea / Guineaduif

Oktober 2019 nr. 269

Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Guineaduif
 • Mijn Guineaduiven, kweekervaring
 • De Java-fluiteend, kweekervaring
 • De rotspatrijs, kweekervaring
 • Geslachtsbepaling bij watervogels
 • Niet te geloven!
 • In de keuken bij Huub en Mia Dijcks, de soorten
 • Ervaringen met Cackling Canadagansjes, kweekervaring
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod


Australische casarca, / Tadorna tadornoides

Augustus 2019 nr. 268

Inhoud
 • Redactoneel
 • Activiteiten
 • De Australische casarca
 • Belevenissen met Australische casarca's, kweekervaring
 • De wongaduif
 • Kweekervaringen met de wongaduif
 • De kwartelkoning
 • Tanzania (deel 1)
 • Ervaringen met de Braziltaling, kweekervaring
 • De Berlioz-zilverfazant, kweekervaring
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod


Blauwvleugelkookaburra, / Dacelo leachii
JUNI 2019 nr 267
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De blauwvleugelkookaburra
 • De kweek met de blauwvleugelkookaburra, kweekervaring
 • De Baer's witoogeend, kweekervaring
 • De witkuiffazant, kweekervaring
 • Voerbakken te kust en te keur
 • De kolgans, kweekervaring
 • In de keuken van Huub en Mia Dijcks, de soorten
 • De Filippijnse eend in de natuur
 • Ervaringen met de Filippijnse eend, kweekervaring
 • De rode grondduif
 • Kweek met de Martinica rode grondduif, kweekervaring
 • De kaneeltaling, kweekervaring
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod