Tijdschrift

aviornis internationaal vzw


Om de twee maanden ontvangen de leden van Aviornis een prachtig tijdschrift met massa's informatie over:

 • Het houden en kweken van vogels.
 • Het bouwen van volières, vijvers, nestkasten, ...
 • De activiteiten in je regionale kern.
 • De activiteiten van focusgroepen.
 • De beschrijving van één of meerdere vogelsoorten: de verspreiding, het uiterlijk, het biotoop, het voedsel, ...
 • Kweekervaringen met diverse soorten.
 • Boekbespreking.
 • Wetgeving.
 • Advertenties van fabrikanten en handelaars in hobby-en vogelvoeders, volièrenetten, broedmachines, nestkasten, ... 
 • Een rubriek "Vraag & Aanbod". Hier kan elk lid van Aviornis gratis zijn vogels  aanbieden.

BRUINBORSTBOSPATRIJS

December 2021 nr 282                                                      Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 •  
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Bruinborst bospatrijs

BLAUW GRONDDUIFJE

Oktober 2021 nr 281                                                      Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Het blauwe grondduifje
 • Ervaring met het blauwe grondduifje-KE
 • De roodkopeend in de natuur
 • Ervaring met de roodkopeend-KE
 • Registreren van je pauwfazanten. Het kan nu
 • Ervaring met kuifzaagbekken- KE
 • Vogel uv-lampals vervanger van zonlicht
 • De Fischer-toerako in zijn natuurlijke habitat
 • De Fischer-toerako's van Jan-KE
 • De toekomst van de patrijs is nog steeds niet rooskleurig
 • De roodsnavelpijlstaart-KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Augustus 2021 nr 280                                                        Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De sikkeleend in de natuur
 • Belevenissen met de sikkeleend-KE
 • De Lady Amherstfazant- KE
 • Hobbyist met gouden handen
 • De rotsduif
 • Rotsduiven - KE
 • Het voorkomen van de knobbelzwaan
 • Het onbekende vogelland Nicaragua (3)
 • De Laysantaling -KE
 • De Gevlekte bospatrijs
 • Ervaringen met de gevlekte bospatrijs - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Juni 2021 nr 279                                                        Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De cheer-of Wallichfazant
 • De kweek van de cheer-of Wallichfazant-KE
 • De kuifhoenderkoet - KE
 • De Madagascartortel in beschermd milieu- KE
 • Schrikdraad
 • De verzorging van vogels in Avifauna
 • Mandarijneendjes kweken - KE
 • Het onbekende  vogelland Nicaragua (2)
 • Ervaringen met kleine hoenderachtigen
 • Egg loggers
 • De Afrikaansezwarte eend in de natuur
 • Kweekervaringen met de Afrikaanse zwarte eend - Blackduck  matter
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

April 2021 nr 278                                                                      Inhoud

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Het porseleinhoen
 • Ervaringen met het porseleinhoen - KE
 • Focusgroep pauwfazanten. Uitslag enquete inventaris december 2020
 • Kweken met roze-ooreendjes - KE
 • Coturnix coturnix, is hij Europees, Afrikaans of Aziatisch?
 • Kuifeendjes, wie kent ze niet?
 • De maraboe - KE
 • Kweekervaring met het zwartsnavelwoudduifje - KE
 • De Chinese zaagbek, een bedreigde soort
 • Ervaringen met Chinese zaagbekken - KE
 • De gierparelhoenders van Jaap
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod

KE = kweekervaring

Februari 2021 nr 277
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • In Memoriam Noël De Vrieze
 • De kleine toppereend in de natuur
 • Ervaringen met de kleine toppereend -  KE
 • Kweekervaring met de kuittinamoe - KE
 • Mijn kweek met scherpvleugeltalingen - KE
 • De meerkoet in onze regio
 • Kweekervaring met de bruine oorfazant - KE
 • Legnood - het hoe en waarom
 • Het onbekende vogelland Nicaragua (1)
 • Duiven met streepjes
 • Kweekervaringen met het vredesduifje, zebraduifje en Timorduifje - KE
 • Kweekervaring met de witkopeend - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
KE = kweekervaring
bruine oorfazant
December 2020 nr 276
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De bruine oorfazant
 • Het natuurlijke leefgebied van de bruine oorfazant
 • Argentijnse slobeend in de natuur
 • Ervaringen met de Argentijnse slobeend-KE
 • Ervaringen met de Californische kuifkwartel - KE
 • De flamingo's van de Koninklijke Burgers' Zoo
 • Avicultuur en zomertortels
 • Ervaringen tijdens het "Blijf in uw kot" -seizoen
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
 • Aviornis Jaaroverzicht 2020

___________________________________________________________________
Oktober 2020 nr 275
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De magoeari-ooievaar
 • Kweken met de magoeari-ooievaar-KE
 • Ervaringen met de Ross' ganzen-KE
 • Kweken met Guineaduiven - KE
 • Kweek met de Europese bijeneter in een nestkast - KE
 • De Braziliaanse zaagbek, update september 2020
 • Er wordt wat aangerommeld
 • De Edwardsfazant - KE
 • Ervaring met  zomertortels - KE
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod
___________________________________________________________________
Augustus 2020  NR 274

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Alfons Reinaers, onze erevoorzitter en stichter van Aviornis is niet meer
 • De pijlstaart in de natuur
 • Mijn ervaringen met pijlstaarten-KE
 • Mijn kweekervaring met drie Afrikaanse duivensoorten- KE
 • Ervaringen met de Europese patrijs - KE
 • Het fazantenboek komt op gang
 • Himalaya- of koningsfazant
 • Kweekervaringen met de Himalaya glansfazant- KE
 • De Chilitaling -KE
 • Zomertortels in de Nederlandse avicultuur
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
KE = kweek ervaring
_______________________________________________________
Juni 2020  NR 273

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • Het Himalaya-berghoen
 • Kweken met Himalaya-berghoenders-KE
 • Mijn ervaringen met manenganzen-KE
 • Het eindresultaat van het kaalkopibisproject
 • Project Europese en Amerikaanse wintertaling
 • In-situ onderzoek naar zomertortels in Afrika en Nederland
 • Tanzania (deel 4-slot)
 • Germain pauwfazanten in de avicultuur
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
KE = kweek ervaring
___________________________________________________________________
APRIL 2020  NR 272

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Indische vlekbekeend
 • Ervaringen met de Indische vlekbekeend
 • De Chinese vlekbekeend in de natuur
 • De roul roul KE
 • Ervaringen met de kastanje -eenden KE
 • De prelaatfazant KE
 • Hermafroditisme bij de wilde eend
 • Tanzania (deel 3)
 • De Chinese kraanvogel KE
 • Status en bescherming van de zomertortel
 • Nestgelegenheid voor ganzen
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
KE = kweek ervaring
FEBRUARI 2020  NR 271

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De zomertortel
 • Kweken met zomertortel
 • Anas strepera de krakeend
 • De Germain-pauwfazant
 • De Afrikaanse knobbelpronkeend
 • De jungle bush kwartel
 • De kemphaan
 • Aviornis nieuws
 • Vraag en aanbod
_______________________________________________________________
Javaanse bospatrijs, / Arborophila javanica
DECEMBER 2019  NR 270

INHOUD

 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Javaanse bospatrijs
 • De Javaanse bospatrijs kweekverslag
 • Mijn ervaringen met Baikaltaling kweekverslag
 • Op bezoek bij Ad van Zon
 • Natuurkweek met de Maccoa-eend
 • Tanzania ( deel 2)
 • Hoe het begon
 • De argusfazant kweekverslag
 • Aviornis nieuws
 • Vraag & aanbod
 • Aviornis jaaroverzicht 2019Columba guina guinea / Guineaduif

Oktober 2019 nr. 269

Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De Guineaduif
 • Mijn Guineaduiven, kweekervaring
 • De Java-fluiteend, kweekervaring
 • De rotspatrijs, kweekervaring
 • Geslachtsbepaling bij watervogels
 • Niet te geloven!
 • In de keuken bij Huub en Mia Dijcks, de soorten
 • Ervaringen met Cackling Canadagansjes, kweekervaring
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod


Australische casarca, / Tadorna tadornoides

Augustus 2019 nr. 268

Inhoud
 • Redactoneel
 • Activiteiten
 • De Australische casarca
 • Belevenissen met Australische casarca's, kweekervaring
 • De wongaduif
 • Kweekervaringen met de wongaduif
 • De kwartelkoning
 • Tanzania (deel 1)
 • Ervaringen met de Braziltaling, kweekervaring
 • De Berlioz-zilverfazant, kweekervaring
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod


Blauwvleugelkookaburra, / Dacelo leachii
JUNI 2019 nr 267
Inhoud
 • Redactioneel
 • Activiteiten
 • De blauwvleugelkookaburra
 • De kweek met de blauwvleugelkookaburra, kweekervaring
 • De Baer's witoogeend, kweekervaring
 • De witkuiffazant, kweekervaring
 • Voerbakken te kust en te keur
 • De kolgans, kweekervaring
 • In de keuken van Huub en Mia Dijcks, de soorten
 • De Filippijnse eend in de natuur
 • Ervaringen met de Filippijnse eend, kweekervaring
 • De rode grondduif
 • Kweek met de Martinica rode grondduif, kweekervaring
 • De kaneeltaling, kweekervaring
 • Aviornis Nieuws
 • Vraag & Aanbod