Tijdschrift

aviornis internationaal vzw

 

Om de twee maanden ontvangen de leden van Aviornis een prachtig tijdschrift met massa's informatie over:

  • Het houden en kweken van vogels.
  • Het bouwen van volières, vijvers, nestkasten, ...
  • De activiteiten in je regionale kern.
  • De activiteiten van focusgroepen.
  • De beschrijving van één of meerdere vogelsoorten: de verspreiding, het uiterlijk, het biotoop, het voedsel, ...
  • Kweekervaringen met diverse soorten.
  • Boekbespreking.
  • Wetgeving.
  • Advertenties van fabrikanten en handelaars in hobby-en vogelvoeders, volièrenetten, broedmachines, nestkasten, ... 
  • Een rubriek "Vraag & Aanbod". Hier kan elk lid van Aviornis gratis zijn vogels  aanbieden.

   

   

   Larosterna inca - Incastern 

  Juni 2024 nr 297                         Inhoud                                                              

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Landelijk Bestuur Nederland
  • Aviornis Vlaanderen
  • De incastern
  • Jans eerste kweek meet de incastern - KE
  • Piedewiet het  bergeeendje
  • De waaliiaduif
  • De geeelbuik groene duiven van André Broers- -KE
  • Frankolijnen
  • De steenloper
  • De geelsnaveleeend in de natuur
  • De Zuid-Afrikaanse geeeelsnaveleend - KE
  • Het auerhoen bij Stichting Galliformes
  • Het auerhoen in de vrije natuur
  • DDe kweek van het auerhoen bij Stichting Galliformees- KE
  • Aviornis Nieuws 
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Cygnus melancoryphus - Zwarthalszwaan

  April 2024 nr 296                           Inhoud                                                              

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Landelijk Bestuur Nederland
  • De zwarthalszwaan in de natuur
  • De zwarthalszwanen van Willie Omtzigt - KE
  • Bartlett-dolksteekduiven - KE
  • Een nieuw kwartelkoningproject in de East Anglia, Engeland
  • De kwartelkoning
  • Kiwi's
  • Noordereilandkiwi's in vogelpark Avifauna - KE
  • Het is vijf na twaalf -KI en invriezen van sperma als deel van de oplossing
  • De Braziliaanse Zaagbek - update 2023 / 2024 
  • Het was altijd  een jongensdroom om iets voor deze vogels te kunnen betekenen
  • Aviornis Nieuws 
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Pauxi pauxi - helmhokko

  Februari 2024 nr 295                             Inhoud                                                              

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Landelijk Bestuur Nederland
  • De helmhokko
  • De helmhokko's van Theo en Rinus- KE
  • Natuurkweek met de Baikaltaling - KE
  • De bronsvleugelduif - KE
  • Focusgroepen, ook iets voor jou?
  • De scholekster
  • De Gambels en de Colifornische kuifkwartel vergeleken
  • Op een mooie winterdag
  • Het houden en verzorgen van kelpganzen - KE
  • Aviornis Nieuws met wetgeving  verhandelen vogels naar een ander lidstaat
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Callipepla gambelii - Gambels kuifkwartel

  December 2023 nr 294                              Inhoud                                                              

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Landelijk Bestuur Nederland
  • De Gambels kuifkwartel in de natuur
  • De Gambels kuifkwartel in de Desert van Burgers Zoo - KE
  •  Kroonkievitten kweken, makkelijker dan gedacht - KE
  • Het ringen van vogels - wat moet wel en wat niet?
  • Olijfduiven kweken in een gezelschapsvolière - KE
  • De witrugeend in de natuur
  • De witrugeend - KE
  • De argusfazanten van Koninklijke Burgers- Zoo
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Streepkopgans

  Oktober 2023 nr 293                               Inhoud                                      

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • In Memoriam Paul Pijpers
  • Landelijk Bestuur Nederland
  • De streepkopgans in de natuur
  • De streepkopgans... een gans met twee streepjes voor - KE
  • De toekomst
  • De zwartbuikzandhoenders van Ron Maasland - KE
  • De zwarte ral
  • Kweek met de zwarte ral - KE
  • De Nepalfazant
  • 50 jaar Aviornis international vzw
  • Kweekervaringen  met kaneeltalingen - KE
  • Op bezoek bij Piet Wilborts te Tilburg (NL)
  • Mijn ervariingen met de smidsplevier - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Geelborstvruchtenduif

  Augustus 2023 nr 292                               Inhoud                                      

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Viering 50 jaar Aviornis International
  • De geelborstvruchtenduif
  • De geelborstvruchtenduif bij Henk en Daan Witlox - KE
  • Nieuw project voor de kuifloze vuurrugfazanten
  • 50 jaar Aviornis International
  • De Amerikaanse smient in de natuur
  • De Amerikaanse smient - KE
  • Kasuarissen
  • De helmkasuaris- KE
  • Werken in de grootste vrijevluchtvolière van Nederland
  • De bergbamboepatrijs in zijn natuurlijke leefomgeving
  • De bergbamboepatrijs van Piet - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Elliotfazant 

  Juni 2023 nr 291                               Inhoud                                      

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Koninklijke onderscheiding voor Piet Maas
  • De Elliotfazant
  • Ervaringen met de Elliotfazant -KE
  • Kweekervaring met de Elliotfazant - KE
  • De roodbekfluiteend in de natuur
  • Mijn ervaringen met roodbekfluiteenden - KE
  • Kweekervaring met de rotspatrijs - KE
  • 50 jaar Aviornis International vzw
  • De emoe in de natuur
  • De emoes van kinderboerderij De Koperen Ezel - KE
  • De Australische slobeend in de natuur
  • De Nieuw-Zeelandse slobeend - KE
  • De groennekfazantduif van Koninklijke Burgers' Zoo
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Buffelkopeend 

  April 2023 nr 290                               Inhoud                                      

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De buffelkopeend in de natuur
  • Belevenissen met buffelkopeendjes - KE
  • Ervaringen met de scintillans-koperfazant - KE
  • Van fazanten naar duiven: Armand Cleynen
  • 50 jaar Aviornis International vzw
  • Studiereis naar de spiegelganzen van Chili
  • Een nieuwe man? of toch normaal gedrag?
  • De Darwin-nadoes van ZieZoo Dierenpark in Volkel - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweek ervaring

  Struisvogel 

  Februari 2023 nr 289                               Inhoud                                      

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Loopvogels
  • De struisvogel
  • De struisvogel van Kees Jansen - KE
  • Mijn kweek met goudoogganzen - KE
  • Ervaringen met de Montezumakwartel - KE
  • 1973 - 2023 Het Gouden Jubileumjaar van Aviornis International vzw
  • De Salvadori-eend
  • Project rond duif van Mauritius 1995
  • Op zoek naar ' de duif'
  • De witoogeend
  • De grote Borneo - vuurrugfazant - KE
  • Kweekervaringen met de grote Borneo - vuurrugfazant - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Philby-patrijs

  December 2022 nr 288                                               Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De Philby-patrijs
  • De Philby-patrijs bij Paul Meijers - KE
  • De gemaskerde eend
  • Olivia, de bijeneter - KE
  • De kroeskopparelhoen
  • De kroeskopparelhoen - KE
  • De grote zee-eend
  • De grote zee-eend - KE
  • Onverwachte gezinsuitbreidingbij Nepalduiven - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Kuifseriema

  Oktober 2022 nr 287                                                 Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De kuifseriema
  • Kweken met de kuifseriema - KE
  • De harlekijneend in de natuur
  • De harlekijneenden van Mario - KE
  • Kweken met de Chinese bamboepatrijs - KE
  • De kuifkwartelduif of spinifexduif
  • De radjaheend in de natuur
  • Belevenissen met radjaheenden - KE
  • Onverwachte ontmoeting !
  • De Himalaya-glansfazant
  • De Himalaya-glansfazanten van Jan - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Roodschoudertaling

  Augustus 2022 nr 286                                                   Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De roodschoudertaling in de natuur
  • Belevenissen met roodschoudertjes -  KE
  • De kleine plevier -  KE
  • Het musduifje - KE
  • Ervaringen met brandganzen - KE
  • De Swinhoefazant,een ondergewaardeerde schoonheid
  • Op bezoek bij "Ornamental Waterfowl" Meinen
  • De Europese kwartel - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Dolksteekduif

  Juni 2022 nr 285                                                   Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Doklsteekduiven
  • De doklsteekduif
  • Kweken met de doklsteekduif-KE
  • Kweek met de (Luzon)- doklsteekduif-KE
  • Belevenissen met grote tafeleenden-KE
  • De kortkuifbppmkwartels ( kuifbobwhite) van Koninklijke Burgers' Zoo
  • De meest zeldzame gans
  • De Palawan-pauwfazant-KE
  • Mijn ervaringen met keizerfazanten-KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Mikadofazant

  April 2022 nr 284                                                   Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De mikadofazant
  • Ervaringen met Carolina-eenden-KE
  • De blauwkopkwartelduif
  • De blauwkopkwartelduif- KE
  • Is het een eend of een woerd?
  • Het houden van blauwschubbenkwartels, nog steeds de moeite waard-KE
  • De Zuidkust van de Oosterschelde, een vogelrijk gebied in Zeeland
  • Een nieuwe speeltuin in het eendentuintje
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

                                                             Madagaskartaling

  Februari 2022 nr 283                                                     Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • In Memoriam Maria Knockaert
  • De Madagaskartaling
  • De Madagaskartaling in avicultuur - KE
  • Ervaringen met kleine hoenderachtigen - KE
  • De prachtvruchtenduiven van Koninklijke Burgers' Zoo - KE
  • De Braziliaanse zaagbek - update 2021
  • 'Keizerfazanten' of toch niet?
  • Onze eerste kweek met de 'keizerfazant' - KE
  • De zwartvoetpinguïn -Bezoek aan Bolders Beach
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

   

  BRUINBORSTBOSPATRIJS

  December 2021 nr 282                                                      Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De bruinborstbospatrijs
  • Kweken met de bruinborstbospatrijs-KE
  • De bruinborstbospatrijs-KE
  • De Hartlaubeend in de natuur
  • Kweken met de Hartlaubeenden-KE
  • Aviornis Nederland steunt de bescherming van de bedreigde zwartvoetpinguïn
  • Het houden van fazanten... van hobby tot passie!
  • Belevenissen met brilduikers - KE
  • De Scheepmakers kroonduif
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod
  • Aviornis jaaroverzicht 2021

  (KE = kweekervaring)

  Bruinborst bospatrijs

  BLAUW GRONDDUIFJE

  Oktober 2021 nr 281                                                      Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Het blauwe grondduifje
  • Ervaring met het blauwe grondduifje-KE
  • De roodkopeend in de natuur
  • Ervaring met de roodkopeend-KE
  • Registreren van je pauwfazanten. Het kan nu
  • Ervaring met kuifzaagbekken- KE
  • Vogel uv-lampals vervanger van zonlicht
  • De Fischer-toerako in zijn natuurlijke habitat
  • De Fischer-toerako's van Jan-KE
  • De toekomst van de patrijs is nog steeds niet rooskleurig
  • De roodsnavelpijlstaart-KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Augustus 2021 nr 280                                                        Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De sikkeleend in de natuur
  • Belevenissen met de sikkeleend-KE
  • De Lady Amherstfazant- KE
  • Hobbyist met gouden handen
  • De rotsduif
  • Rotsduiven - KE
  • Het voorkomen van de knobbelzwaan
  • Het onbekende vogelland Nicaragua (3)
  • De Laysantaling -KE
  • De Gevlekte bospatrijs
  • Ervaringen met de gevlekte bospatrijs - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Juni 2021 nr 279                                                        Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De cheer-of Wallichfazant
  • De kweek van de cheer-of Wallichfazant-KE
  • De kuifhoenderkoet - KE
  • De Madagascartortel in beschermd milieu- KE
  • Schrikdraad
  • De verzorging van vogels in Avifauna
  • Mandarijneendjes kweken - KE
  • Het onbekende  vogelland Nicaragua (2)
  • Ervaringen met kleine hoenderachtigen
  • Egg loggers
  • De Afrikaansezwarte eend in de natuur
  • Kweekervaringen met de Afrikaanse zwarte eend - Blackduck  matter
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  April 2021 nr 278                                                                      Inhoud

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Het porseleinhoen
  • Ervaringen met het porseleinhoen - KE
  • Focusgroep pauwfazanten. Uitslag enquete inventaris december 2020
  • Kweken met roze-ooreendjes - KE
  • Coturnix coturnix, is hij Europees, Afrikaans of Aziatisch?
  • Kuifeendjes, wie kent ze niet?
  • De maraboe - KE
  • Kweekervaring met het zwartsnavelwoudduifje - KE
  • De Chinese zaagbek, een bedreigde soort
  • Ervaringen met Chinese zaagbekken - KE
  • De gierparelhoenders van Jaap
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod

  KE = kweekervaring

  Februari 2021 nr 277
  Inhoud
  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • In Memoriam Noël De Vrieze
  • De kleine toppereend in de natuur
  • Ervaringen met de kleine toppereend -  KE
  • Kweekervaring met de kuittinamoe - KE
  • Mijn kweek met scherpvleugeltalingen - KE
  • De meerkoet in onze regio
  • Kweekervaring met de bruine oorfazant - KE
  • Legnood - het hoe en waarom
  • Het onbekende vogelland Nicaragua (1)
  • Duiven met streepjes
  • Kweekervaringen met het vredesduifje, zebraduifje en Timorduifje - KE
  • Kweekervaring met de witkopeend - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod
  KE = kweekervaring
  bruine oorfazant
  December 2020 nr 276
  Inhoud
  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De bruine oorfazant
  • Het natuurlijke leefgebied van de bruine oorfazant
  • Argentijnse slobeend in de natuur
  • Ervaringen met de Argentijnse slobeend-KE
  • Ervaringen met de Californische kuifkwartel - KE
  • De flamingo's van de Koninklijke Burgers' Zoo
  • Avicultuur en zomertortels
  • Ervaringen tijdens het "Blijf in uw kot" -seizoen
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod
  • Aviornis Jaaroverzicht 2020

  ___________________________________________________________________
  Oktober 2020 nr 275
  Inhoud
  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De magoeari-ooievaar
  • Kweken met de magoeari-ooievaar-KE
  • Ervaringen met de Ross' ganzen-KE
  • Kweken met Guineaduiven - KE
  • Kweek met de Europese bijeneter in een nestkast - KE
  • De Braziliaanse zaagbek, update september 2020
  • Er wordt wat aangerommeld
  • De Edwardsfazant - KE
  • Ervaring met  zomertortels - KE
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod
  ___________________________________________________________________
  Augustus 2020  NR 274

  INHOUD

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Alfons Reinaers, onze erevoorzitter en stichter van Aviornis is niet meer
  • De pijlstaart in de natuur
  • Mijn ervaringen met pijlstaarten-KE
  • Mijn kweekervaring met drie Afrikaanse duivensoorten- KE
  • Ervaringen met de Europese patrijs - KE
  • Het fazantenboek komt op gang
  • Himalaya- of koningsfazant
  • Kweekervaringen met de Himalaya glansfazant- KE
  • De Chilitaling -KE
  • Zomertortels in de Nederlandse avicultuur
  • Aviornis nieuws
  • Vraag en aanbod
  KE = kweek ervaring
  _______________________________________________________
  Juni 2020  NR 273

  INHOUD

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • Het Himalaya-berghoen
  • Kweken met Himalaya-berghoenders-KE
  • Mijn ervaringen met manenganzen-KE
  • Het eindresultaat van het kaalkopibisproject
  • Project Europese en Amerikaanse wintertaling
  • In-situ onderzoek naar zomertortels in Afrika en Nederland
  • Tanzania (deel 4-slot)
  • Germain pauwfazanten in de avicultuur
  • Aviornis nieuws
  • Vraag en aanbod
  KE = kweek ervaring
  ___________________________________________________________________
  APRIL 2020  NR 272

  INHOUD

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De Indische vlekbekeend
  • Ervaringen met de Indische vlekbekeend
  • De Chinese vlekbekeend in de natuur
  • De roul roul KE
  • Ervaringen met de kastanje -eenden KE
  • De prelaatfazant KE
  • Hermafroditisme bij de wilde eend
  • Tanzania (deel 3)
  • De Chinese kraanvogel KE
  • Status en bescherming van de zomertortel
  • Nestgelegenheid voor ganzen
  • Aviornis nieuws
  • Vraag en aanbod
  KE = kweek ervaring
  FEBRUARI 2020  NR 271

  INHOUD

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De zomertortel
  • Kweken met zomertortel
  • Anas strepera de krakeend
  • De Germain-pauwfazant
  • De Afrikaanse knobbelpronkeend
  • De jungle bush kwartel
  • De kemphaan
  • Aviornis nieuws
  • Vraag en aanbod
  _______________________________________________________________
  Javaanse bospatrijs, / Arborophila javanica
  DECEMBER 2019  NR 270

  INHOUD

  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De Javaanse bospatrijs
  • De Javaanse bospatrijs kweekverslag
  • Mijn ervaringen met Baikaltaling kweekverslag
  • Op bezoek bij Ad van Zon
  • Natuurkweek met de Maccoa-eend
  • Tanzania ( deel 2)
  • Hoe het begon
  • De argusfazant kweekverslag
  • Aviornis nieuws
  • Vraag & aanbod
  • Aviornis jaaroverzicht 2019  Columba guina guinea / Guineaduif

  Oktober 2019 nr. 269

  Inhoud
  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De Guineaduif
  • Mijn Guineaduiven, kweekervaring
  • De Java-fluiteend, kweekervaring
  • De rotspatrijs, kweekervaring
  • Geslachtsbepaling bij watervogels
  • Niet te geloven!
  • In de keuken bij Huub en Mia Dijcks, de soorten
  • Ervaringen met Cackling Canadagansjes, kweekervaring
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod


  Australische casarca, / Tadorna tadornoides

  Augustus 2019 nr. 268

  Inhoud
  • Redactoneel
  • Activiteiten
  • De Australische casarca
  • Belevenissen met Australische casarca's, kweekervaring
  • De wongaduif
  • Kweekervaringen met de wongaduif
  • De kwartelkoning
  • Tanzania (deel 1)
  • Ervaringen met de Braziltaling, kweekervaring
  • De Berlioz-zilverfazant, kweekervaring
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod


  Blauwvleugelkookaburra, / Dacelo leachii
  JUNI 2019 nr 267
  Inhoud
  • Redactioneel
  • Activiteiten
  • De blauwvleugelkookaburra
  • De kweek met de blauwvleugelkookaburra, kweekervaring
  • De Baer's witoogeend, kweekervaring
  • De witkuiffazant, kweekervaring
  • Voerbakken te kust en te keur
  • De kolgans, kweekervaring
  • In de keuken van Huub en Mia Dijcks, de soorten
  • De Filippijnse eend in de natuur
  • Ervaringen met de Filippijnse eend, kweekervaring
  • De rode grondduif
  • Kweek met de Martinica rode grondduif, kweekervaring
  • De kaneeltaling, kweekervaring
  • Aviornis Nieuws
  • Vraag & Aanbod