C.A.B.E.S.

Focusgroep

C.A.B.E.S.

Project: Salvadori's fazant

Lophura inornata

Salvadori's pheasant

Wetgeving:  Cites Bijlage D
14/12/2019  juridische kennisgeving  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doelstelling

Een populatie van de Salvadori fazant in beschermd milieu in stand te houden.

1:  Inventariseren van de soort(en) in ex-situ en informatie vergaren  over afstamming
2: Analyse van het potentieel van de beschikbare dieren.
3: Samenstelling van koppels uit de geselecteerde dieren.
4: Oprichting van het "Stamboek".

5:  Een duurzame ex-situ populatie opbouwen en in stand houden.

Beschrijving

·        Huisvesting:

o   Bij voorkeur een buitenvolière van 25 M² met voldoende beplanting en schuilmogelijkheden wanneer één van de partners te agressief mocht zijn.

o   Vervolgens een vorstvrije binnenvoliére, vergelijkbaar als voor de Edwardfazant, is voldoende.

o   De Salvodori’s enkel in koppelverband houden.

·        Voeding:

o   De standaard pellets verkrijgbaar in de handel. Deze regelmatig aangevuld met graanmengeling wat groenvoer en versneden fruit.

·        Reproductie:

o   Een nest bij voorkeur in een mand op maximaal 1 meter hoogte, vergelijkbaar als bij de Tragopanen.

o   Gemiddeld 2 eieren per legsel, uitzonderlijk 3 tot 4.

o   Broedperiode van 22 – 23 dagen.

o   Wanneer je voor een broedmachine kiest, een temperatuur van 37,6° en toch wel hoge vochtigheidsgraad van 55 tot 60%.

o   De kuikens zijn dan ook best groot en eigenlijk best te vergelijken met die van de glansfazanten!

o   De kuikens zijn makkelijk op te kweken met in de handel standaard verkrijgbare voeding voor fazantenkuikens.

o   De kuikens komen in hun eerste levensjaar reeds “op kleur”.

o   Geslachtsrijp vanaf 3 tot 4 jaar.

·        Andere: Aanvullingen “vanuit de praktijk” voor de beschrijving zijn steeds welkom!

Informatie voor deelname

Wie kan deelnemen?

Iedereen kan deelnemen .
Bereid zijn om gekoppelde verwante dieren te wisselen om onverwante koppels te vormen.
Alle liefhebbers met minstens 5 jaar ervaring met het kweken van soortgelijke dieren.
 

Wenst u deel te nemen?   klik hier en vul het formulier in en stuur het naar het opgegeven adres

Elk dier moet geringd zijn
Ook de afkomst of van wie je de dieren hebt overgenomen (dit om verwantschap te kunnen nagaan voor het stamboek).

Voorkomen

De soort is endemisch in Sumatra. Er zijn twee ondersoorten.

  • Lophura inornata inornata: Zuid-Sumatra
  • Lophura inornata hoogerwerfi (atjehfazant): Noord-Sumatra

Leefgebied en beschermingsstatus

In 2014 werd de grootte van de populatie geschat op 7.500 tot 30.000 individuen. De vogel is standvogel in montaan regenwoud op een hoogte tussen 650 en 2200 m boven zeeniveau. Het leefgebied van deze vogel wordt bedreigd door ontbossing en omzetting van oerwoud in landbouwgebied en verder ook bejaging. Om deze redenen staat deze soort als gevoelig op de Rode Lijst van de IUCN.

Bronnen, noten en/of referentie Wikipedia
Salvador's fazant haan
salvadori's fazant hen