C.A.B.E.S.

Focusgroep

C.A.B.E.S.

Project Baers witoogeenden

Doelstelling: 

Het concept omvat alle dieren die zich onder de vleugels van Aviornis bevinden en die weinig gehouden worden.
Het is enkel en alleen die met uitsterven bedreigd zijn/worden en op de IUCN Lijst staan die we gaan behandelen,
 
 Wij starten met de volgende dieren:
·        
·         Baers witoogeend 
          Kleine toppereend
          Cuba fluiteend
·        

Doelstelling:

Een populatie van de voorgestelde soorten in beschermd milieu identificeren en in stand houden, 
 Tot op heden hebben we geen herintroductieproject, maar gewoon het behoud van een populatie in beschermd milieu van bevredigende kwaliteit, in ieder geval de best mogelijke.
1:  Inventariseren van de soort(en) in ex-situ en informatie vergaren  over afstamming
2: Analyse van het potentieel van de beschikbare dieren.
3: Balgenstudie : fotograferen,  beschrijven 
4: Grondige literatuurstudie.
5: Samenstelling van koppels uit de geselecteerde dieren.
6: Oprichting van het "Stamboek".
7:  Een duurzame ex-situ populatie opbouwen en in stand houden
 
·    ·         ·                  
Realisatie
·         2 personen per soort die de organisatie leiden (coördinator en stamboekbeheerder).
·         Verwantschapstest uitvoeren.
·         Dieren zo onverwant/zuiver mogelijk houden bij de liefhebbers.
·         Nafok van dieren verdelen onder de liefhebbers volgens stamboek (buiten project).
·         De deelnemers verklaren zich bereid om correcte gegevens i.v.m. kweek door te geven aan de stamboekbeheerder.
·         Alle  verplaatsingen (ruil, verkoop of sterfte) oud of jong, wordt aan de stamboekbeheerder meegedeeld.

 

 

Informatie voor deelname

Wie kan deelnemen?

·         Iedereen kan deelnemen .
·         Bereid zijn om gekoppelde verwante dieren te wisselen om onverwante koppels te vormen.
·         Alle liefhebbers met minstens 5 jaar ervaring met het kweken van soortgelijke dieren.
 
Wenst u deel te nemen? klik hier voor deelnameformulier 
Elk dier moet geringd zijn
Ook de afkomst of van wie je de dieren hebt overgenomen (dit om verwantschap te kunnen nagaan voor het stamboek).
 
Voor meer informatie  kan u HIER contact nemen
 Soortzuivere vogels kweken is een duurzame vorm van natuurbescherming en een manier om hun verdwijning te voorkomen. Het is cultureel en wetenschappelijk verantwoord.