Vuurrugfazanten

Focusgroep

Vuurrugfazanten

De kuifloze vuurrugfazanten

 

Nu de Maleise kuifloze vuurrugfazant in zijn natuurlijk habitat ernstig bedreigd is, mocht een nadere kennismaking met deze soort zeker niet uitblijven.

De kuifloze vuurrugfazanten omvatten 2 soorten :

  • de Maleise kuifloze vuurrugfazant (Lophura erythrophthalma)
  • de Borneo kuifloze vuurrugfazant (Lophura pyronota)

 

Project Maleise kuifloze vuurrugfazant

 

  • de Borneo kuifloze vuurrugfazant (Lophura pyronota)

 

Beide soorten kwamen nooit massaal voor bij de liefhebber. De toestand van de Maleise kuifloze vuurrug kenmerkt zich door een nauwe verwantschap van alle ex-situ vogels. De situatie van de Borneo kuifloze vuurrug  is zelfs geheel hopeloos. Voor het ogenblik bevinden er zich in Europa in beschermd milieu geen kuifloze Borneo’s meer.

Om de Maleise kuifloze vuurrug hetzelfde lot te besparen, dringt zich een DNA onderzoek op zodat de graad van verwantschap bij deze vogels kan worden bepaald. Dit is van cruciaal belang willen we deze soort van de ondergang redden. De werkgroep voor vuurrugfazanten, die onder de vleugels van WPA en Aviornis werkzaam is, wil in samenwerking met EAZA dan ook een internationaal onderzoek opstarten.

De studie is vergelijkbaar met het onderzoek van het tragopanen-project. Daar waar bij de tragopanen het bepalen van de soortzuiverheid primeert, zal het onderzoek zich bij de Maleise kuifloze vuurrugfazant toespitsen op het bepalen van de onderlinge verwantschap.

Degene die nadere info over het project wensen en eventueel wensen mee te werken, kunnen zich kenbaar maken via het contactformulier van de focusgroep voor vuurrugfazanten op de Aviornis-site. Rechtstreeks contact via mail dirk.callebaut230560@gmail.com is ook mogelijk.