Watervogels

Focusgroep

Kwetsbare Watervogels

Hier vindt u :

Registratieformulier:  KLEINE TOPPEREEND   Lees eerst het project alvorens te registreren.

Registratieformulier: ANDERE KWETSBARE SOORTEN.
 vul in en stuur naar aviornis@live.:be 

Project registratie kwetsbare watervogels, doet u ook mee? Dringend noodzakelijk ter instandhouding in ex-citu van bedreigde soorten!

Hoe komt het dat bepaalde soorten watervogels bijna niet meer te vinden zijn? Zijn ze echt verdwenen uit avicultuur?

Vroeger waren dit de eerste dieren waarmee men ervaring opdeed, de gepaste voeding geven, er mee kweken. Men begint met één soort en na enige tijd komen er andere soorten bij. Men wil nieuwe uitdagingen aangaan door moeilijkere soorten te gaan houden en trachten er mee te kweken… Na een tijd blijkt de beschikbare tuinruimte goed vol te zitten.  Niettemin wil men toch nog deze of die soort erbij. Bijgevolg moet één van de vroegere soorten plaats maken. Zonder er bij stil te staan verandert men de samenstelling van het bestand en heeft men een andere collectie. Hierdoor worden er bepaalde soorten praktisch niet meer gehouden.

Vaak hebben een aantal liefhebbers tegelijk, onbewust, ervoor gekozen om die bepaalde soort(en) niet meer te houden. Wij hebben er dus zelf een zeldzaamheid van gemaakt, zo erg zelfs dat deze soorten volledig dreigen te verdwijnen uit onze collecties. Stel je eens voor dat een bepaalde soort er plots niet meer is, een eend waarmee je vroeger zo goed kweekte.

Belangrijk om weten: WEG is WEG en blijft WEG. Door het verbod van import is er geen terugweg mogelijk.

Sommige liefhebbers hebben echt hun best gedaan om de teloorgang van een bepaalde soort te voorkomen. Zodra ze vaststelden dat een soort schaars begon te worden, gingen ze tot actie over en probeerden ze her en der enkele vogels te bemachtigen om er kweekparen mee samen te stellen. Zo kon meestal voorkomen worden dat die bepaalde soort volledig verdween uit onze collecties.

Helaas weet men niet hoeveel en wie ze heeft, of zijn ze nog in avicultuur? Daarom moeten wij er echt werk van maken en een registratie bijhouden waarmee wij de nakomelingen kunnen onverwant maken en zo de soort in stand te houden op een verantwoorde manier.

De volgende 10 soorten zijn een prioriteit en daar beginnen we mee:

 • Anas sparsa – Afrikaanse zwarte eend
 • Anas rubripes – Amerikaanse zwarte eend
 • Anas u.undulata – geelsnaveleend
 • Anas luzonica – filippijnse eend
 • Anas superciliosa – wenkbrauweend
 • Anas p.poecilorhyncha – Indische vlekbekeend
 • Anas zonorhyncha – Chinese vlekbekeend
 • Anas  melleri – Mellers eend
 • Anas wyvilliana – Hawaiï-eend
 • Anas laysanensis -Laysantaling

 

Hoe gaan we te werk?

Naar analogie van het project focusgroep tragopanen, dat reeds wereldwijd succes kent, en nu het project focusgroep pauwfazanten, gaan we hier ongeveer op dezelfde manier te werk.

In plaats met DNA-testen te beginnen gaan we eerst de vogels registreren om een duidelijk beeld te krijgen wat er nog te vinden is.

Vervolgens een balgenstudie ter vergelijking met onze vogels.

 

 • In de menu links "registratie" ofhier kan je een exel-bestand downloaden waar je meerdere vogels kan ingeven en daarna terug mailen naaraviornis@live.be 
 • Wanneer je gegevens zijn aangekomen worden ze verwerkt in een registratieprogramma en vervolgens ontvang je via mail een registratie attest.
 • Dit attest is de identiteitskaart van de geregistreerde vogel die altijd de vogel vergezeld wanneer men deze verhuist van eigenaar.

Er wordt voorgesteld om met de kwetsbare watervogelsoorten natuurbroed toe te passen. De liefhebbers hoeven zich dus niet bezig te houden met broedmachines, opfok en dies meer en ze dienen ook geen groot aantal jongen van die soort(en) te kweken. Mocht het echter ooit zo ver komen dat een betreffende soort zeldzaam wordt en bij die liefhebbers aanwezig, kunnen zij er wat extra mee gaan kweken. Hiervoor starten wij dan een project op dat wordt opgevolgd mbt raszuiverheid, onverwant, enz… 

Regelmatig zal ook een vraag en aanbod lijst verschijnen via mail voor de aangesloten liefhebbers.

Zij kunnen hier hun dieren aanbieden, ruilen of vragen.

Een balgenstudie zal van elke soort gebeuren om duidelijk de verschillen visueel te kunnen herkennen indien mogelijk.

Jaarlijks zal een “kwetsbare watervogeldag” georganiseerd worden met informatie en waarop men dieren zal kunnen uitwisselen onder elkaar.

Via onze website zullen er regelmatig updates verschijnen.

Het kwetsbare watervogelteam