Focusgroep Kwetsbare watervogels

 

Aythya affinis  - Kleine toppereend

 

UITERST ZELDZAAM IN AVICULTUUR !

En een zeer groot gevaar voor kruisingen met andere eendensoorten.

Daarom heeft de focusgroep beslist om een project op te starten. 

      

Deelnemen is gratis

Deelname aan het project kan u hier uw kandidatuur stellen met registratieformulier.

Dit verzenden naar het secretariaat van de focusgroep  aviornis@live.be   

Hoe  deelnemen?

U moet lid zijn van één van onze  Aviornis afdelingen in Europa.

U heeft een koppel kleine toppereendjes 

 • U stelt uw kandidatuur door het invullen van het  registratieformulier 
 • Bezorg ons enkele goede duidelijke foto’s van uw eendjes
 • Ook foto's van de plaats waar u ze gaat huisvesten.
 • Uw eendjes zijn geringd met een ring van een erkende vereniging ( verplicht omdat ze onder de  Europese wetgeving vallen)

U heeft GEEN koppel kleine toppereendjes

 • U stelt uw kandidatuur door het invullen van het registratieformulier.
 • U bezorgt ons foto's waar u de eendjes gaat huisvesten
 • De eendjes kan u gratis bekomen via de focusgroep,  er wordt steeds een contract opgesteld.Deze eendjes blijven eigendom van de focusgroep. 
 • Bij nakweek moet men 1koppel afstaan aan de focusgroep, de overige zijn voor de kweker en mag deze verkopen.
 • Steeds verhandelen met stamboombriefjes  waarvan deel A meegaat naar de nieuwe eigenaar en deel B opgestuurd word  naar onze stamboekbeheerder.
 • Alle nakweek moeten een projectring dragen om opgenomen te worden in het stamboek.
 • Ook alle verplaatsingen en verlies van dieren (jong of oud) t.g.v. ruil, verkoop of sterfte worden aan de stamboekbeheerder meegedeeld.
 • Bij sterfte steeds een foto van het dode dier met leesbare ring aan de poot als bewijs. Naderhand kan men de ring afnemen en opsturen naar de stamboekbeheerder waarmee men gratis een andere ring ontvangt ter vervanging.( men mag nooit een ring hergebruiken van een overleden dier om het stamboek niet in de problemen te brengen.
 • Voor elke vogel uit het project (oude en jonge ) moet een veermonster genomen kunnen worden om DNA-onderzoek ter controle mogelijk te maken.
 • De deelnemers verklaren zich bereid om correcte gegevens i.v.m. de kweek aan de beheerders mee te delen via het geëigend document.
 • Enkel de deelnemende liefhebbers kunnen de nodige ringen bekomen bij de stamboekbeheerder.
 •  De kostprijs per ring is 1 Euro.

Doel van de focusgroep

 

 • Houden en beheren van een goede populatie kleine toppereenden in beschermd milieu.
 • Databank opstarten en onderhouden  aangaande deze populatie.
 • Alle goede toppers opnemen in het stamboek en ze tevens te voorzien van een voetring van dit project.
 • Voor het in stand houden van de populatie moeten voldoende dieren onder  controle van de werkgroep blijven .
 • Projectringen moeten het teken blijven van een betrouwbare vogel.

 

Deelname aan het stamboekbeheer:   kleine toppereend  AYthya AFfinis

 

Uw jonge dieren ringen met AYAF-ringen als bewijs dat ze afkomstig zijn van geselecteerde vogels

Aan welke eisen dien je te voldoen om AYAF-ringen te bekomen ?

Uw kandidatuur gesteld te hebben om deel te nemen aan het project.

U dient te beschikken over een  goedgekeurd koppel dat voorzien is van ringen met stamnummers,

of nakweek van goedgekeurde dieren die geringd zijn met een AYAF-ring en voorzien van ingevulde stamboombriefjes.

AYAF-ringen kan u bekomen bij Lilian (contactgegevens te vinden op de site onder werkgroep focusgroep  watervogels). De ringen kosten € 1,00 en u kan ze bestellen per stuk. Indien u meerdere ringen bestelt en niet gebruikt in dit kweekjaar,  kan u deze de volgende jaren ook gebruiken.  Bij een  bestelling kan de stamboekhouder (Lilian)  bewijzen vragen dat u wel degelijk beschikt over een soort zuiver kweekkoppel.
De ringen zijn Aviornis-ringen zonder jaartal.  Deze ringen kan u blijven gebruiken. U dient elk dier te voorzien van een AYAF-ring en een ring met uw persoonlijk stamnummer en correct jaartal en diameter.
 

Wij willen vragen aan de medewerkers om uw niet besproken dieren kenbaar te maken tegen eind augustus en dit per mail aan aviornis@live.be , ongeacht welk geslacht. Op deze manier kunnen wij een databank aanleggen om nieuwe koppels samen te stellen en zo collega-kwekers verder te helpen.  Via deze weg kan u onverwante koppels helpen samenstellen of zelf bekomen. Uw privacy wordt gegarandeerd. Indien u bij deze werkwijze vragen heeft, kan u deze gerust stellen aan één van onze medewerkers.

Het is de bedoeling dat de dieren bij u thuis blijven zitten, het zijn nog steeds uw dieren en u doet de verhandeling en bepaalt  de verkoopprijs.  U zal van onze medewerker een e-mail ontvangen met een adres en een telefoonnummer van de kandidaat-koper. Op deze manier kan u met de kandidaat-koper onderhandelen en de verkoop regelen. 

De focusgroep koopt en verkoopt geen dieren, dit moet u zelf doen. De werkgroep geeft advies aangaande samenstellingen van goede kweekparen.

Het is zeer belangrijk om een goede populatie  op te bouwen en te beheren .

Alleen dan kunnen we blijven beschikken over een soort zuivere populatie nu en in de toekomst.

Daarom is het belangrijk dat men deelneemt aan het stamboek en alle bewegingen van de vogels en hun nakomelingen mededeelt. Hoe groter de deelname aan dit project, hoe beter we de populatie in stand kunnen houden.

Elke liefhebber, hoe klein ook, die deelneemt aan het project is belangrijk .

 

Verspreidingsgebied:  

 •  Oorspronkelijk Alaska en de VS; winters in Zuid-Amerika en de Hawaiiaanse eilanden
 • Komt regelmatig voor in Europa en is hierdoor een Europese soort geworden, opgenomen in het soortenbsluit  en moet geringd zijn met een uniek nummer van een erkende vereniging.

 

 

De kleine toppereend is een kleine Noord-Amerikaanse duikeend die in de winter naar het zuiden trekt tot aan Midden-Amerika. Het is in de volksmond bekend als de kleine bluebill of broadbill vanwege zijn kenmerkende blauwe snavel. De oorsprong van de naam scaup kan voortkomen uit het Schotse woord voor mosselen, oesters en mosselen; sommigen schrijven het echter toe aan de dissonante scaup-oproep van het vrouwtje als de bron van de naam. Het is blijkbaar een zeer naaste verwant van de Holarctische Topper of "Bluebill", waarmee het een supersoort vormt. De wetenschappelijke naam is afgeleid van het oude Griekse aithuia, een niet-geïdentificeerde zeevogel die wordt genoemd door auteurs, waaronder Hesychius en Aristoteles, en het Latijn, affinis"gerelateerd aan", van zijn gelijkenis met de grotere toppereend. Bron: Wikipedia

Beschrijving

In broedkleed ( oktober tot in juli) zien man en vrouw er verschillend uit.

’s Zomers  draagt de woerd een eclipskleed en lijkt hij  wat meer op het vrouwtje maar hij is donkerder, met meer grijs op de rug.

Het zijn kalme, vredelievende en vrij tamme duikeenden.

Ze zijn sterk en winterhard en ze kunnen oud worden!

Luidruchtig zijn ze niet. Tijdens het baltsen laat de woerd zachte fluitgeluidjes horen en het vrouwtje gromt.

Het zijn actieve, makkelijk te houden vogels, die andere watervogels met rust laten.

Je kunt ze zowel in een apart als in een gemeenschappelijk perk huisvesten.

 

Opgelet voor kruisingen met andere soorten, hou ze liever ver weg van de volgende soorten:

Zorg voor een niet te ondiepe vijver met stromend water. Kleine toppereenden zijn winterhard.

Op éénjarige leeftijd zijn ze geslachtsrijp. Ze sluiten een seizoenhuwelijk.

De paarvorming vindt plaats in de lente. De meeste vrouwtjes leggen het tweede jaar. Het zijn grondbroeders en nestelen bij voorkeur tussen de vegetatie langs de vijverrand of op een eilandje.

Soms leggen ze ook onder een afdakje  of in een nestkastje.

De kuikens hebben een zwartgrijs-en-grijswit donspakje aan. Hun kaakjes en keel zijn donkerolijfgeel, hun oogjes en snaveltje zijn donkergrijs en hun pootjes loodgrijs getint. (Bron: watervogels houden...t'is een hobby)

 

MEER INFORMATIE

Lengte : 38-48 cm

Gewicht: woerd +/- 850g. vrouwtje: +/-790g.

Wetenschappelijke naam: 

Kleur: 

Kleur snavel: blauw

Vorm snavel: 

Kleur kruin: 

Kleur borst

Kleur buik: 

Kleur keel: 

Kleur stuit: 

Kleur vleugel bovenzijde: 

Kleur vleugel onderzijde: 

Vleugelstreep: 

Vorm Vleugel: gepunt

Kleur poot: 

Kleur staart

Vorm staart: recht en kort

Kleur ei:bleek olijfbruine

Afm ei:gemiddeld 57x40mm

Gewicht ei: +/- 44g.

Aantal eieren per legsel:7 – 12

Broedduur:25-28 dagen

Ringmaat: 9mm