Watervogels

Focusgroep

Kwetsbare Watervogels

Laat onze eendjes niet verloren gaan en help hen.

wat wij doen !

·         Houden en beheren van een goede populatie kwetsbare watervogels in beschermd milieu.

·         Databank opstarten en onderhouden aangaande deze populatie.

·         Voor het in stand houden van de populatie moeten voldoende dieren onder controle van de focusgroep blijven.

·         Ringen moeten het teken blijven van een betrouwbare vogel.

·         In het belang van het project is het noodzakelijk om alle onregelmatigheden uit te sluiten.

 ·         Het inventariseren van wat er zich bevindt in ex-situ

·         Een standaard opstellen met materiaal uit de landen van oorsprong (balgenstudie).

·         Een gericht fokprogramma met stamboekbeheer.

 

 Hoe concreet?

 • ·         De medewerkers van het onderzoek worden gevraagd om mee te werken aan dit project.
 • ·         Elke vogel van het project is voorzien van een voetring met stamnummer van de kweker.
 • ·         Onverwante koppels samenstellen is belangrijk om een gezonde, sterke populatie te bekomen.
 • ·         Alle dieren die goed zijn bevonden kunnen we opnemen in het stamboek.
 • ·        Ook de nafok van deze dieren moeten een ring dragen met stamnummer.·         
 •          Alle verplaatsingen en verlies van dieren (jong of oud) t.g.v. ruil, verkoop of sterfte worden aan de focusgroep meegedeeld om de             stamboek up to date te houden
 • ·        De deelnemers verklaren zich bereid om correcte gegevens i.v.m. de kweek aan de beheerders mee te delen via de inventarislijst.

 

Wat betreft uw gegevens? 

Zoals bij al onze focusgroepen is de regel dat uw gegevens geheim blijven en niet gedeeld worden met derden.

 • Wij hebben uw adres, telefoonnr., emailadres nodig om contact met u op te nemen voor verdere informatie, het vertrouwelijk opsturen van inventarisresultaten zonder namen, enz.…
 • De ringnummers hebben we nodig voor het beheer van het stamboek en gaan nooit bekend gemaakt worden.
 • Wanneer iemand contact wil met u, zal de vragende persoon een mail sturen naar de focusgroep.
 • De focusgroep stuurt de mail naar u met de vraag om binnen de week te reageren.
 • Volledig vrijblijvend kan u beslissen of u reageert of liever niet.
 • De focusgroep geeft nooit persoonlijke gegevens vrij.

 

 

Het verhaal rond de Focusgroep Kwetsbare Watervogels

 

 Door omstandigheden hebben enkele bestuursleden van de werkgroep watervogels ontslag genomen. Door het besef dat het een dringende noodzaak was deze dieren in avicultuur te behouden is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werkgroep om te vormen naar  “FOCUSGROEP KWETSBARE WATERVOGELS”, met een nieuw bestuur.

 

De kleine topper is bijna even groot als de kuifeend. De vleugels zijn geheel wit en het mannetje is te onderscheiden van het vrouwtje van de topper door de meer paarse dan groene glans op zijn kop. Hij is ook te onderscheiden door het formaat, kopprofiel en vleugelstreep.