Tragopanen

Focusgroep

Tragopanen

  2/03/2024          RONDE 20  IS GESTART

DEELNAME AAN HET PROJECT. Inschrijven verplicht per mail willy.tieleman@skynet.be   met vermelding van uw adres, soort tragopanen en aantal.

u krijgt verpakkingsmateriaal en uitleg per post.

  • Neem 4 zo groot mogelijke, groeiende veren van de staart of de vleugel zonder de vogel te beschadigen. Het is belangrijk dat deze veren levend materiaal bevatten aangezien dit het DNA bevat dat we willen bekomen
  • Doe de veren van 1 dier in een kleine omslag( meegeleverd)
  • Vermijd contact van uw vingers met de schacht ( basis)van de veer.
  • Breng nooit veren van verschillende dieren in eenzelfde omslag.
  • Noteer op de omslag; soort, geslacht, ringnummer, jaartal en alle bijkomende informatie die u wilt mededelen en noodzakelijk kunnen zijn over dat dier, en plak de omslag dicht.
  • Vul ook dezelfde gegevens   en uw naam en adres op bijkomend formulier “ samenvatting”
  • Laat de kleine omslagen met veren  een drietal dagen drogen op kamertemperatuur zodat de veren kunnen drogen. Hierna kunnen de omslagen in een grotere omslag (meegeleverd) gebracht  worden , samen met het formulier “ samenvatting” en klaar maken voor verzending.
  • De uitslag wordt u persoonlijk meegedeeld en indien bruikbaar wordt dit opgenomen in ons studbook.  Tevens ontvangt U ook een certificaat van ons.

De kostprijs bedraagt 85 euro per dier, te betalen op het nummer :

 

Aviornis Tragopan

IBAN: BE57 001651952335

BIC: GEBABEBB

Met vermelding:  DNA project fase 20

 

Alvast bedankt  bij voorbaat voor uw medewerking,

Focusgroup Tragopan

15/10/2021 DNA ronde 19 gestart

Een laatste nieuwe ronde voor de zuiverheid en verwantschap te testen van tragopanen. Wie nog wil meedoen kan zich inschrijven met een mail te sturen naar de focusgroep KLIK HIER  .

Wij hebben nodig, de soort(en), aantal(len) en uw adres.

Per kerende ontvangt men het pakket en de nodige informatie om de stalen te nemen en te verzenden.
 

Informatie voor liefhebbers met geteste en goedgekeurde  tragopanenkoppels om gratis deel te nemen aan het stamboekbeheer.

Uw jongen ringen met TR ringen als bewijs dat ze afkomstig zijn van zuivere tragopanen. 

Aan welke eisen dien je te voldoen om TR-ringen te bekomen ?
Je dient te beschikken over een koppel soort-zuivere tragopanen. De dieren dienen voorzien te zijn van een certificaat of zijn nakweek van gecertificeerde dieren, deze nakweek is geringd met een TR-ring en voorzien van eeningevuld stamboombriefje.

TR-ringen kan je bekomen bij Paulo Raeymaekers (contactgegevens te vinden op de site onder werkgroep tragopanen). De ringen kosten 3,00 € en je kan ze bestellen per stuk. Indien u meerdere ringen bestelt en niet gebruikt in dit kweekjaar,  kan u deze de volgende jaren ook gebruiken.  Bij een  bestelling kan de stamboekhouder (Paulo)  bewijzen vragen dat je wel degelijk beschikt over een soort-zuiver kweekkoppel.

De ringen zijn Aviornis-ringen zonder jaartal.  Deze ringen kan je blijven gebruiken. Je dient elk dier te voorzien van een TR-ring en een ring met uw persoonlijk stamnummer en correct jaartal.
Voor de cabot-tragopaan is uw unieke persoonlijke ring verplicht om cites te kunnen verkrijgen. Ministerie aanvaardt de TR-ring nooit.  Vb. aan de éné poot is het dier geringd met een AO TR(T-S-C) 15 07 B14, andere poot met AO 0007 15 10 B14. Met deze manier van ringen wordt fraude plegen met niet-zuivere dieren iets moeilijker.

Wij willen vragen aan de medewerkers om uw niet besproken dieren  kenbaar te maken tegen eind augustus en dit per mail aan Paulo, ongeacht welk geslacht. Op deze manier kunnen wij een data-bank aanleggen om nieuwe koppels samen te stellen en zo collega-kwekers verder te  helpen.  Via deze weg kan u onverwante koppels helpen samenstellen of zelf bekomen. Uw privacy wordt gegarandeerd. Indien u bij deze werkwijze vragen heeft, kan u deze gerust stellen aan één van onze medewerkers.

Het is de bedoeling dat dieren bij u thuis blijven zitten, het zijn nog steeds uw dieren en u doet de verhandeling en bepaalt  de verkoopprijs.  U zal van onze medewerker  een e-mail ontvangen met een adres en een telefoonnummer van de kandidaat-koper. Op deze manier kan u met de kandidaat-koper onderhandelen en de koop regelen. 

De werkgroep koopt en verkoopt geen dieren, dit moet je zelf doen. De werkgroep geeft advies aangaande samenstellingen van goede kweekparen.

 Het is zeer belangrijk om een zuivere tragopanen populatie  op te bouwen en te beheren .

Alleen dan kunnen we blijven beschikken over een soort  zuivere populatie nu en in de toekomst.

Daarom is het belangrijk dat men deelneemt aan het stamboek en alle bewegingen van de vogels en hun nakomelingen mededeelt. Hoe groter de deelname aan dit project, hoe beter we de populatie in stand kunnen houden.

Elke liefhebber hoe klein ook die deelneemt aan het project is belangrijk . 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de stamboekbeheerder