Toerako's

Focusgroep

Toerako's


Beste Toerakoliefhebbers,

 Voor de liefhebbers die het nog niet hebben meegekregen.
 De toerakodag op 3 oktober 2020 gaat niet door!
 Doordat het coronavirus nog steeds niet onder controle is vinden wij het als bestuur van de toerakowerkgroep niet verantwoord om de dag te laten plaatsvinden.
 Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is wanneer we met een grotere groep mensen bij elkaar mogen zijn is er nog geen nieuwe dag ingepland.
 Wij zullen u op de hoogte houden zodra de mogelijkheid bestaat wanneer er een nieuwe toerakodag georganiseerd kan worden.
Met vriendelijke groet,