Toerako's

Focusgroep

Toerako's

Gevraagd; uw kweekresultaten 2019

Zaterdag 18 april vindt in het Belgische Arendonk de jaarlijkse toerakodag plaats. Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer kort stilstaan bij de kweekresulaten over 2019, en een overzicht geven van het aantal toerakos per soort aanwezig in onze collecties. We zullen de resultaten van de telling ook rondsturen naar alle liefhebbers die aan de telling deelnemen, zodat u de resultaten ook kan zien mocht u niet in Arendonk aanwezig zijn.

 Uiteraard zegt de telling alleen iets wanneer veel liefhebbers deelnemen. Wij hopen daarom heel graag dat u weer deelneemt. Er zal net als voorgaande jaren zeer vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan en er zullen alleen totaal aantallen per soort worden gepresenteerd.

 Aangezien we deze toerakodag aandacht willen besteden aan natuurbroed zouden we u willen vragen of u bij het aantal gekweekte jongen wilt aangeven welke jongen natuurbroed zijn en welke jongen handopfok.

 Als u hopelijk weer deelneemt, mail mij dan het aantal kweekkoppels per soort en het aantal gekweekte jongen in 2019 per soort (liefst verdeelt naar natuurbroed en handopfok).

Mijn mailadres: franssenjoris@gmail.com  

 Bij voorbaat dank en tot 18 april in Arendonk,

 Toerakowerkgroep Aviornis

Joris Franssen

Uitnodiging toerakodag 18 april 2020 te Arendonk

Beste Toerako-liefhebbers,

Op de toerakodag zullen een aantal sprekers lezingen geven, is er gelegenheid om bij te praten en zullen we een tuinbezoek brengen bij een kweker met een uitgebreide collectie vogels.

 Reserveert u alvast deze datum! 

De ingeschreven deelnemers zullen  een uitgebreidere uitnodiging met dagindeling ontvangen.