Oorfazanten

Focusgroep

Oorfazanten

Verslagen


Werkjaar 2018

Ondertussen hebben er meer dan 25 personen zich opgegeven om deel te nemen aan een fokprogramma voor de bruine oorfazanten.

 

Verwezenlijkingen in 2018 :

 • Verzamelen van foto’s van zowel vogels uit ‘in-situ’- als in ‘ex-situ’ populaties
 • Bijeen brengen van alle beschikbare foto en dia- materiaal over oorfazanten verzameld tijdens balgenonderzoeken in het Natuurhistorisch Museum in Tring UK en het Museum für Naturkunde in Berlijn.
 • In het najaar 2018 zijn er terug verschillende nieuwe fokparen samengesteld van zowel bruine – als witte oorfazanten met oa vogels die bekomen zijn in Ierland en Frankrijk en Tsjechië. Deze vogels werden geplaatst bij deelnemers aan het fokprogramma in Europa.
 • Samenwerking met dierentuinen in Europa – uitwisseling van vogels.
 • Samenwerking met twee lage kosten laboratoria voor DNA geslachtsbepaling.

Veren stalen van witte- en bruine oorfazanten waarvan we het geslacht met zekerheid kennen, zijn door de werkgroep verzameld bij de leden en aan twee commerciële laboratoria bezorgd. De bedoeling is dat ze met deze stalen hun methodes kunnen optimaliseren voor oorfazanten.

 • Samenwerking met dierentuinen in China en Beijing Normal University ivm een DNA onderzoeksproject rond bruine oorfazanten 2018-2020 door Zhang Jing en Pengcheng Wang.

Verenstalen van 75 bruine oorfazanten uit Europese collecties werden ingezameld met de bedoeling om de genetische variatie na te gaan in de populatie “ex-situ” in Europa en deze te vergelijken met de populatie in kweekcentra – en dierentuinen in China.

 • De werkgroep werd door de redactie van het tijdschrift Aviornis gevraagd om het hoofdstuk over de oorfazanten in het fazantenboek te herzien en aan te vullen. Dit is bijna afgerond.
 • Er is 1 werkvergadering geweest op 15/12/2018.

 

Doelstellingen voor 2019 :

 • Ondersteunen DNA onderzoek in China.
 • Balgenonderzoek in Natuurhistorische Museum in Tring – UK.
 • Evaluatie van de DNA geslachtsbepaling methodes in de laboratoria in Spanje en Portugal.
 • Samenwerking met EAZA : uitwisseling van vogels.
 • Verzorgen van informatie op de Aviornis website – ondersteuning tijdschrift met artikels.
 • Voorbereidingen maken voor het opstarten van een stamboek voor bruine oorfazanten.