F.A.V.V.

Aviornis

29/12/2023    NIEUWE BESMETTING VOGELGRIEP TE VEURNE.

 

Er is een bijkomende besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld in de zones in West-Vlaanderen, ditmaal in Veurne. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf dat ligt in de bewakingszone Alveringem, op zowat 5 kilometer van de vorige haard en op minder dan een kilometer van de Franse grens. De ca. 33.000 hennen en hanen van het pluimveebedrijf worden vandaag geruimd.

Rond de haard worden de gebruikelijke beschermingszone (straal 3 km) en bewakingszone (straal 10 km) afgebakend. Deze overlappen in grote mate met de bestaande zones Warhem en Alveringem. Aangezien de bewakingszone Warhem, die vorige week werd afgebakend n.a.v. een besmetting in Frankrijk, nu volledig opgenomen is in de bestaande zones Alveringem en de nieuwe zones Veurne, wordt deze vandaag geschrapt. Door de uitbraak in Veurne komen 4 bijkomende pluimveebedrijven onder de maatregelen van de zones.

In de nieuwe zones Veurne worden vanaf woensdag 03.01.24 derogaties van kracht voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren. In het deel van de zones Alveringem, dat overlapt met de zones Veurne, worden de bestaande derogaties tot dan geschrapt.

Er is toch ook positief nieuws te melden: afgelopen nacht is de beschermingszone Diksmuide omgezet in bewakingszone; daar gelden voortaan de maatregelen van een 10 km-zone. Volgende week wordt de eindscreening georganiseerd in deze zone. Bij gunstige resultaten wordt deze zone zoals gepland op 7 januari opgeheven.

Het is duidelijk dat er opnieuw zeer veel H5-virussen circuleren in het milieu, zeker in het westen van het land. Het risico op nieuwe besmettingen is dan ook erg reëel. Ik vraag iedereen om bij toegenomen sterfte en ziekte bij het pluimvee onmiddellijk de dierenarts te contacteren, zodat nieuwe besmettingen zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Het strikt respecteren van alle preventieregels en van de bioveiligheid blijft uiteraard essentieel.

Alle nuttige informatie wordt zo spoedig mogelijk aangevuld op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten: alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee, alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee, alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders. Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel.

Onderwerp: HPAI: ophokverplichting op geregistreerde houderijen vanaf 09/12/2023

 

Zoals eerder deze namiddag aangekondigd, heeft het FAVV aan Minister van Landbouw Clarinval voorgesteld om de preventieve maatregelen voor vogelgriep opnieuw te verstrengen. Aanleidingdaarvoor zijn de ontwikkelingen langsheen de vogelmigratieroutes die ons land aandoen en het toegenomen aantal besmettingen bij wilde vogels en pluimvee dat op die routes is vastgesteld, ook in ons land. De Minister heeft nu beslist om dit voorstel te volgen en de preventieve maatregelen effectief aan te scherpen.

 

Vanaf morgen, zaterdag 9/12, gelden daardoor opnieuw de volgende maatregelen in het hele land:

  • De afschermverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen wordt opnieuw ingesteld.
  • Het binnen of afgeschermd voederen van pluimvee en vogels blijft verplicht.
  • Het binnen drenken van pluimvee en vogels wordt opnieuw ingesteld.
  • Het gebruik van onbehandeld oppervlaktewater bij pluimvee en vogels wordt opnieuw verboden.
  • De huidige regeling omtrent het uitladen van commercieel slachtpluimvee , waarbij onder strikte bioveiligheidsmaatregelen een uitlaadperiode van maximaal 10 dagen mogelijk is, blijft behouden.
  • Het verhoogd toezicht in de commerciële pluimveehouderij, waarbij een behandeling van pluimvee enkel mag worden opgestart indien monsters voor een laboratoriumonderzoek worden overgemaakt aan DGZ of ARSIA, blijft onverminderd van toepassing.

 

Een algemene communicatie d.m.v. persbericht zal volgen. De beslissing wordt vervolgens zo snel mogelijk in het Staatsblad gepubliceerd.

Onze website (https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp) zal ook aangepast worden.

Jullie vinden alvast in bijlage een aangepaste versie van de landelijke maatregelen met daarin alle beoogde maatregelen.